الکترونیکی شدن شهرداری ایلام در حال پیاده سازی است

شهردار ایلام، از الکترونیکی شدن شهرداری ایلام خبر داد و گفت: الکترونیکی شدن شهرداری ایلام در حال پیاده سازی است.

به گزارش خبرگزاری آریا از ایلام ،طالب صادقیان اظهار داشت: الکترونیکی شدن شهرداری ایلام در حال پیاده سازی است.

شهردار ایلام گفت: با توجه به ضرورت اجرای شهرداری الکترونیک که لازمه شهر الکترونیک است، علاوه بر راه اندازی سامانه 137و قابلیت تعامل الکترونیک شهرداری ایلام  با شهروندان، مراحل اجرای سیستم صدور مجوزهای الکترونیک مانند پروانه ساختمانی،  پایان‌کار و استعلامات و سایر مجوزهای شهرداری در دست تولید و اجرا است.

وی افزود: لازمه شهر الکترونیک داشتن اطلاعات داده مکانی GIS  شهری با دقت مناسب است و در این راستا، شهرداری ایلام در سال گذشته با استفاده از پهباد تصویر شهر را تهیه کرد.

صادقیان خاطر نشان کرد:اکنون مراحل ترسیم نقشه با مقیاس یک پانصد مبتنی بر همان تصویر اخذ شده و با حدود120 لایه GISشهری به صورت سنجش از راه دور و برداشت یا تولید پایگاه داده در حال انجام و پیاده سازی است.

شهردار ایلام در ادامه یادآور شد: از شهروندان عزیز انتظار داریم برای مناطقی که نیاز به برداشت میدانی دارد، همکاری لازم را با مجریان این طرح داشته باشند

نظرات ارسال نظر
عمر سایت: 14سال و 16ماه و -13روز