اهدای سومین جایزه مسابقه بزرگ عکاسی نوروز ایلام امروز

نخستین مسابقه بزرگ عکاسی ایلام، تحت عنوان "نوروز ایلام امروز" از 15 اسفندماه 1397 لغایت 31 فروردین 1398 برگزار گردید. این مسابقه که در نوع خود و به لحاظ تعداد افراد مشارکت کننده و تعداد آرای ثبت شده در کشور نیز بی نظیر بوده است، در پلتفرم اختصاصی ایلام امروز من برگزار گردید.

سومین جایزه نقدی 5.000.000 ریالی این مسابقه طی مراسمی توسط شرکت نقش آوران ایلام امروز، به خانم سعدیه جلیلیان، به عنوان فعال‌ترین کاربر مسابقه اهدا شد.

خانم سعدیه جلیلیان از شهرستان آبدانان، طی زمان برگزاری مسابقه و در رقابتی تنگاتگ با سایر کاربران فعال، به لحاظ تعداد اثر ارسالی تایید شده و ثبت نظرات در خصوص تصاویر، توانست عنوان فعال ترین کاربر را از آن خود کند.

مسابقه عکاسی ایلام امروز با شیوه چالشی جذب رای، توانست در دوره برگزاری خود بیش از 2.600 تصویر باکیفیت از شرکت کنندگان دریافت نماید و در مجموع بیش از 4.000 نفر با ثبت حدود 29.000 رای، رکورد بی نظیری از برگزاری یک مسابقه عکس اینترنتی در ایران ثبت نماید.

 


خبرهای مرتبط:

 

نظرات ارسال نظر
عمر سایت: 16سال و 15ماه و -15روز