یک‌شنبه 31 شهریور 1398

رشته کارشناسی پرستاری با آزمون در دانشگاه آزاد ایلام تصویب خواهد شد

معاون آموزشی دانشگاه آزاد ایلام گفت: وزارت بهداشت قول داده که برای ترم مهرماه ۹۸، رشته کارشناسی پرستاری جزو رشته‌های جدید دانشگاه به تصویب برسد.

احمدی، معاون آموزشی دانشگاه آزاد ایلام در خصوص اضافه شدن رشته‌های جدید این دانشگاه در گفتگو با خبرنگار دانشگاه خبرگزاری دانشجو، گفت: در مقطع کارشناسی دانشگاه آزاد ایلام رشته‌های مدیریت مالی، مدیریت فرهنگی، علوم تربیتی و میکروبیولوژی در یک سال اخیر به تصویب رسیده است و نیز رشته گیاهان دارویی و مکانیک، جزء جدیدترین رشته‌های دانشگاه می‌باشند.


وی در ادامه افزود: وزارت بهداشت این قول را داده است که برای ترم مهرماه ۹۸، رشته کارشناسی پرستاری جزو رشته‌های جدید دانشگاه به تصویب رسیده شود، که البته پذیرش این رشته با آزمون ورودی خواهد بود.

معاون آموزشی دانشگاه آزاد ایلام اظهار کرد: ما به دنبال پردیسی از علوم پزشکی تهران هستیم، که با تفاهم‌نامه‌ای که اخیرا به امضای روسای دانشگاه تهران و دانشگاه آزاد ایلام رسیده و از سوی دیگر این  تفاهم نامه به تایید طهرانچی نیز رسیده است، در آینده شاهد دایر شدن پردیس علوم پزشکی تهران در دانشگاه آزاد ایلام باشیم.

نظرات ارسال نظر