توزیع ۱۰۰۰ سطل مخصوص کاغذ در شهر ایلام

مدیر عامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری ایلام از شروع  اهداء سطل‌های کارتن پلاست مخصوص جمع آوری کاغذ درادارات ،بانکها ،مدارس و مهد کودکهای سطح شهر در راستای فرهنگ جداسازی زباله خشک از تر خبر داد .

به گزارش ایسنا، منطقه ایلام، «پیام قربانی»  با اعلام این خبر، اظهار کرد: برای این طرح در مرحله اول 1000 سطل مخصوص کاغذ از جنس کارتن پلاست در نظر گرفته شده است که در سطح ادارات ،بانکها ،مدارس و مهد کودک با هدف جداسازی کاغذ از زباله توزیع می شود .

مدیر عامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری ایلام با اشاره به اینکه  اشاعه فرهنگ جداسازی پسماندها در تمام سطوح بسیار مهم و ضروری است، تصریح کرد: برای تولید یک تن کاغذ باید 17 اصله درخت تنومند  قطع شود در حالی که با در اختیار گذاشتن سطل های کارتن پلاست به ادارات ،بانکها ،مدارس و مهد کودک و جداسازی آن و تحویل به ایستگاه های بازیافت کمک زیادی به چرخه تولید کاغذ می توان کرد و از قطع درختان تنومند جلوگیری می‌شود .

قربانی هدف از اجرای این طرح را حفاظت از محیط زیست، جلوگیری از هدر رفتن سرمایه های ملی و منابع طبیعی، کاهش حجم زباله‌های شهری و ارتقای سطح فرهنگ عمومی شهروندان در زمینه مواد قابل بازیافتی عنوان و تصریح کرد: طرح جمع آوری کاغذ از سطح شهر از دیگر برنامه های راهبردی این سازمان است .

نظرات ارسال نظر

ایلام امروز؛ آرشیو دیجیتال ایلامیان

عمر سایت: 14سال