گرامیداشت متوفیان در نخستین نماز جمعه ایلام پس از کرونا

 نخستین نماز جمعه ایلام پس از حدود چهار ماه پس از شیوع کرونا برگزار و پیش از خطبه ها نیز یاد متوفیان این استان در ایام کرونا با مداحی و قرائت فاتحه گرامی داشته شد.

نظرات ارسال نظر
عمر سایت: 14سال و 18ماه و 10روز