معاون استاندار: خروج دام زنده از ایلام ممنوع است

سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استاندار ایلام گفت: خروج دام زنده از ایلام ممنوع است و هر گونه موارد مشاهده شده با برخورد قضایی مواجه خواهد شد.

به گزارش ایرنا، جهانگیر رستمزاد شامگاه یکشنبه در نشست ستاد تنظیم بازار استان ایلام اظهار داشت: این اقدام در راستای حمایت از مردم و مصرف کنندگان و به منظور جلوگیری از افزایش قیمت گوشت مصوب شده است.

وی همچنین از سازمان صنعت، معدن و تجارت و تعزیرات حکومتی استان خواست: با نظارت دقیق و مستمر قیمت مرغ را در استان رصد کنند و با هرگونه افزایش قیمت به شدت برخورد کنند.

وی اضافه کرد: بحث افزایش قیمت مرغ کشوری بوده و اکنون پیگیری برای تعیین قیمت مناسب آن از سوی استان ادامه دارد.

 رستم زاد از سازمان جهادکشاورزی استان نیز خواست: با کمک اتحادیه مرغداران و اصناف به منظور تأمین مرغ مورد نیاز مصرف استان از خروج مرغ زنده از استان جلوگیری کند.

سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استاندار ایلام گفت: بر اساس بخشنامه داخلی، وزارت جهادکشاورزی عهده دار توزیع نهاده های دامی است و از این پس جهادکشاورزی استان هیچ دخل و تصرفی در تامین و توزیع نهاده های دامی ندارد.

رستم زاد گفت: این اقدام در راستای جلوگیری از اجحاف در حق مرغداران و توزیع عادلانه و همچنین نظارت دقیق و از طریق سامانه کشوری صورت گرفته است.

نظرات ارسال نظر
عمر سایت: 15سال و 13ماه و -9روز