کاهش بیکاری در ایلام نمود عینی ندارد

عباس خزلی: با وجودی که طیف‌های فکری و طوایف مختلفی در ایلام وجود دارد اما همه جزو یک پیکره بوده و منافع و دردهای مشترکی دارند، به عنوان مثال موضوع بیکاری، اصلی ترین معضل استان ایلام است، که تاکنون حل نشده است.

اینکه چرا با وجود این همه ظرفیت این مقدار بیکاری داریم؟ دغدغه همیشگی جوانان ایلامی است.

به نظر می‌رسد یکی از مسائلی که سبب ایجاد بیکاری در استان شده است، استفاده از مدیران، پیمانکاران یا کارمندان و کارگران غیر بومی است، که فرصت‌های شغلی را یک به یک از جوانان تحصیل کرده ایلامی می‌گیرند.

از طرفی، مسئولان امر در حوزه مدیریت منابع انسانی دارای عملکردی ضعیف بوده و در چینش نیروهای کارآمد توفیقی حاصل نکرده است، چراکه با وجود اعمال برخی تغییرات در بین مدیران کل ادارات استان تاکنون برنامه‌ای راهبردی برای توسعه اقتصادی ایلام اجرایی نشده است،

گواه این ادعا نیز مشارکت ضعیف بخش خصوصی در فعالیت‌های اقتصادی و اجتماعی نسبت به سایر استان‌های کشور است.

در بحث توزیع منابع، سرمایه‌ها و اعتبارات برای کلنگ زنی‌ها و پروژه‌های بی سرانجام، نیز به نظر می‌رسد این روابط بین مدیران است که بر ضوابط، نیازها و ضرورت‌های استان اولویت دارد.

با اوصافی که گذشت، معلوم نیست همزمان با بالا بودن نرخ بیکاری، انواع انحرافات و آسیب‌های اجتماعی و پایین بودن نرخ توسعه یافتگی بعد از جنگ تحمیلی در استان بر اساس کدام وجدان کاری، و یا قانون و موازینی از کاهش نرخ ۶.۲ درصدی بیکاری و ایجاد اشتغال حرف می‌زنند

با اوصافی که گذشت، معلوم نیست همزمان با بالا بودن نرخ بیکاری، انواع انحرافات و آسیب‌های اجتماعی و پایین بودن نرخ توسعه یافتگی بعد از جنگ تحمیلی در استان بر اساس کدام وجدان کاری، و یا قانون و موازینی از کاهش نرخ ۶.۲ درصدی بیکاری و ایجاد اشتغال حرف می‌زنند.

استمرار این روند خطا، خسارت‌هایی را بر استان وارد می‌کند که برخی جبران ناپذیرند، ضعف مفرط و ناکارآمدی فاحش برخی مسئولان در طول سالیان اخیر، استان ایلام را با چالش‌ها و بحران‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بسیاری روبرو کرده است.

کاش مسئولان امر برای یک بار هم که شده با مردم صادق باشند، و به آنها بگویید چرا به رغم اختصاص این همه بودجه و اعتبارات باید در بین ۳۱ استان، ایلام آخرین از لحاظ نرخ توسعه یافتگی باشد.

ثروت حاصل از نفت و گاز استان ایلام کجاست؟ سهم توسعه عمرانی ایلام را چرا نمی‌توانیم به وضوح ببینیم؟ کدام راه چهار بانده، ریل راه آهن، توسعه فرودگاه؟ مدیران کنترل پروژه‌های شما در خواب خرگوشی هستند که این حجم از پروژه‌های ناتمام و کلنگ زنی‌های نمایشی بر دست استان باد کرده‌اند.

کدام سرمایه گذار بخش خصوصی وارد استان ایلام شده که به تقویت بنیه تولید، در بخش‌های مختلف صنعت، کشاورزی، گردشگری و عمران کمک کند و از سوی دیگر عامل موثر در زدودن فقر و فلاکت، استقرار عدالت و افزایش رفاه و پیشرفت اجتماعی باشد، که ما مردم استان ندیدیم و از آن بی خبریم.

کوچه خیابان‌ها، پاساژها، کافه‌ها و قلیان سراهای این شهر با زبان بی زبانی گواهی می‌دهند که کاهش بیکاری در ایلام نمود ندارد

مسئولانی که اثرات این توسعه یافتگی که گاه و بیگاه عنوان می‌کنید، باید در کاهش آمار واقعی بیکاران نمود عینی داشته باشد، که کوچه خیابان‌ها، پاساژها، کافه‌ها و قلیان سراهای این شهر با زبان بی زبانی گواهی می‌دهند که کاهش بیکاری نمود ندارد.

از هر طرف که حساب کنیم، تجزیه و تحلیل تمام داده‌های موجود نشان از ضعف در بدنه مدیریت ایلام را دارد، که نه تنها با هیچ گفتگو و نشست خبری که از دم داده سازی و بازی با اعداد و رقم است، آلام مردم محروم نشسته بر گنج این دیار التیام نیافته بلکه از منظر جوانان تحصیل کرده و صاحب شعور، این توسعه نیافتگی هیچ گونه توجیهی غیر از ناکارآمدی مدیران در برنامه ریزی مستمر و مبتنی بر اصول مدیریت نوین و راهبردی در کنار عدم برخورداری استان از مدیریت جهادی و ساده زیست ندارد.

نظرات ارسال نظر
عمر سایت: 15سال و 13ماه و -9روز