ابتلای هزار و ۳۵۷ نفر از کارکنان ایلام به کرونا

 دکتر دکتر محمد کریمیان شامگاه شنبه در ستاد مبارزه با کرونای استان ایلام اظهار داشت: میانگین درصد مثبت شدن نمونه‌های کشور ۱۲.۶ درصد و نمونه های استانی ۳۵.۵ است، همچنین میزان مبتلایان در هر هزار نفر در کشور ۳.۴ و در استان ۹.۲ درصد، درصد کشندگی در کشور ۵.۳ و در ایلام ۲.۹۵ است.

وی افزود: وضعیت سن در فوت شدگان ناشی از کرونا از ۱۹ تا ۹۹ سال بوده و بیشترین گروه سنی فوتی بین ۵۰ تا ۷۹ سال است، همچنین وضعیت مبتلایان بر حسب جنس نیز درصد ابتلا در مردان ۵۸ درصد و در زنان ۴۳ درصد ( به علت اقتضای شرایط محیطی و اجتماعی مردان )و درصد فوت شدن در مردان ۵۹ درصد و در زنان ۴۲ درصد است.

دکتر کریمیان یادآور شد: وضعیت سن مبتلایان از ۲ ماهه تا ۹۹ ساله است و بیشترین گروه سنی ابتلا بین ۲۰ تا ۴۹ سال است.

رییس دانشگاه علوم پزشکی ایلام گفت: ۲۰ درصد مبتلایان به کرونا و ۸۶ درصد فوت شدگان دارای بیماری زمینه ای بوده و در تمامی مشاغل و حرف موارد ابتلا و فوت دیده می‌شود که بیشترین موارد ابتلا در مشاغل به ترتیب افراد فاقد شغل، زنان خانه دار، مشاغل آزاد و کارمندان است و بیشترین مشاغل در موارد فوتی شامل سالمندان و زنان خانه‌دار است.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی ایلام نیز در این نشست گفت: تاکنون ۴۹۱ بازدید از سطح ادارات استان صورت گرفته است که میانگین رعایت پروتکل های بهداشتی در آنها ۷۶.۱ درصد بوده است، همچنین ۳۸۲ بازدید از شعب بانک های دولتی و خصوصی بعمل آمده و میانگین رعایت پروتکل های بهداشتی در آنها ۷۱.۵ درصد بوده است.

دکتر جمیل صادقی فر اظهار داشت: پایین‌ترین درصد رعایت آیتم های پروتکل بهداشتی در ادارات و بانک ها مربوط به رعایت پروتکل بهداشتی مکان از جمله گندزدایی مستمر، وجود گندزدا در کنار میز مراجعین، عدم استفاده از لوازم تحریر مشترک و غیره بوده است که در ادارات این میزان ۳۴.۲ و در بانک‌ها ۳۶.۵ درصد بوده است.

وی افزود: بالاترین درصد رعایت آیتم های پروتکل بهداشتی در ادارات و بانک ها نیز مربوط به بانک ملی، ثبت اسناد و شرکت برق و پایین ترین درصد رعایت پروتکل بهداشتی در بانک ها و ادارات مربوط به دفاتر پیشخوان و بانک رفاه است.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی ایلام یادآور شد: علت اصلی مرگ و میر در سه ماهه نخست سال ۹۸ بر اساس گزارش دانشگاه علوم پزشکی، بیماری های قلبی، عروقی، سرطان و تومور، بیماری‌های دستگاه تنفسی، مرگ مربوط به حمل و نقل، عوارض حاملگی و زایمان بوده که در مجموع تعداد فوتی ها در این مدت ۴۸۵ نفر بوده است اما تعداد مرگ درسه ماهه اول سال ۹۹ در مجموع با همین بیماری ها به علاوه بیماری کرونا ۵۶۴ نفر بوده است.

دکتر صادقی فر اضافه کرد: کل آمار سه ماهه اول سال ۹۸ بر اساس آمار ثبت احوال ۶۰۵ مورد و کل آمار سه ماهه اول امسال ۶۹۲ مورد بوده است.

وی علت اختلاف آمار مرگ از سوی اداره ثبت احوال و با سامانه ثبت و طبقه بندی علل مرگ وزارت بهداشت را صدور شناسنامه در یک شهر و سکونت در شهر دیگر و فوت در همان شهر محل سکونت همچنین ابطال شناسنامه در شهر محل صدور شناسنامه و ناکافی و ناقص بودن شرایط ثبت عنوان کرد.

نظرات ارسال نظر
عمر سایت: 15سال و 14ماه و 3روز