حضور در تجمعات سرعت انتشار ویروس کرونا در ایلام را افزایش داد

قطــار کرونــا در هفته‌های اخیــر در استان ایلام چنــان بــه حرکــت درآمــده است که به نوزادان هــم رحــم نمی‌کند. ابتلای دو نوزاد دره‌شهری به کرونا خبر مهمی بود که روز پنجشنبه 12 تیرماه از سوی روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی استان ایلام اعلام شد. علاوه بر اعلام خبر ابتلای دو نوزاد دره‌شهری به ویروس کرونا، قرار گرفتن 80 درصد جمعیت استان ایلام در وضعیت قرمز و 20 درصد مابقی در وضعیت زرد، وضعیت استان ایلام را نگران‌کننده کرده است.

به گفته کارشناسان بهداشتی، درمانی خوشه‌های بیماری نیز از مراسم جمعی، نظیر عروسی، تولد و ختم به‌وجود آمده است. بی‌توجهی به خوشه‌های بیماری، متأســفانه آمــار ورودی بیمارستان‌های ایلام را افزایش و تخت‌های پیش‌بینی‌ شده را اشغال کرده است.
محمد کریمیان با اعلام شرایط بحرانی ابتلا به کرونا ویروس از تصمیمات ستاد مقابله با این ویروس در استان ایلام خبر داد و اظهار داشت: ورودی تمام مراکز تفریحی، بوستان‌ها، مراکز تجمعی مسدود و تردد در آن‌ها ممنوع شده است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان ایلام گفت: برگزاری مراسم، عقد و عروسی، ختم و عیادت نیز ممنوع و تخطی از آن موجب برخورد قضائی می‌شود.

وی یادآور شد: الزام بازاریان و ارائه‌دهندگان خدمات به شهروندان در بخش خصوصی و دولتی به استفاده از ماسک، تعطیلی کامل برخی از مراکز که میزان ابتلای کارکنان آنان بالا بوده است نیز از اقدامات بازدارنده برای پیگیری از کرونا ویروس بوده است.

کریمیان در ادامه خاطرنشان کرد: آنچه مهم و تأثیرگذار در روند کاهش آلودگی به کرونا است آن است که در تجمعات حضور نداشته باشیم مردم بدانند ویروس در جایی کـه تجمـع باشـد بیشـتر پخش ‌شده و افــراد زیــادی را درگیــر می‌کند.

وی گفت: از شــهروندان می‌خواهیم به ‌هیچ ‌عنوان مراسـم عقـد و عروسـی، تولـد و ختـم را بـه شـکل گروهـی و با تعــداد زیــاد شــهروندان برگــزار نکننــد زیرا کادر درمــان خســته هســتند. مــردم اگــر بــه خودشــان رحــم نمی‌کنند، بــه مدافعـان سلامت و به دیگر شهروندان رحم کنند.

به گزارش تسنیم مردم باید بدانند که برگزاری جشن عروسی امروز مراسم عزای فردا را رقم می‌زند، برپایی عروسی، عزا و عیادت که از دل آن رنج حاصل می‌شود نباید به هیچ عنوان برگزار شود.

نظرات ارسال نظر
عمر سایت: 15سال و 14ماه و 3روز