زرین آباد؛ دارالسادات استان ایلام

بخش زرین آباد شهرستان دهلران با جمعیتی در حدود هشت هزار نفر یکی از غنی ترین مناطق استان ایلام به لحاظ برخورداری از جاذبه های گردشگری است.دارالسادات استان ایلام

امامزاده سیدابراهیم(ع)، امامزاده سید فخرالدین(ع)، امامزاده سیدناصر الدین(ع)، سیدحسنی(ع)، سیدمحمد(ع) و سیدفلک الدین(ع) از جمله بقاع متبرکه ای هستند که بخش گردشگری مذهبی در این دیار را غنی بخشیده اند.

نظرات ارسال نظر
عمر سایت: 14سال و 18ماه و 10روز