معلمی که شغل انبیا را در محرومترین نقطه استان ایلام بجا می‌آورد

معلم ایلامی هر روز 200 کیلومتر را برای تدریس دانش آموزان محروم شهرستان «هلیلان» طی می‌کند، اما داستان به همینجا ختم نمی‌شود و کمک‌های ممتد خود را در راستای «کمک‌های مومنانه» می‌داند.
 

نظرات ارسال نظر
عمر سایت: 14سال و 18ماه و 10روز