آسمان ایلام میزبان دانه‌های سفید برف

از بعد ظهر امروز با ورود سامانه سرد بارشی به آسمان استان، بام ایلام سفید پوش از دانه‌های برف شد.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما مرکز ایلام؛ بنابراعلام کارشناس هواشناسی این سامانه بارشی تا اواخر وقتآسمان ایلام میزبان دانه‌های سفید برف امشب ادامه دارد.

نظرات ارسال نظر
عمر سایت: 14سال و 17ماه و 6روز