کشتارگاه ایلام دام مازاد عشایر را خریداری کند

به گزارش ایرنا، جهانگیر رستم زاد روز دوشنبه در نشست ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان اظهار داشت: با توجه به کاهش نزولات جوی و خشکسالی دامداران و عشایر استان با مازاد دام مواجه اند که کشتارگاه می تواند نسبت به خرید و کشتار دام آنها اقدام کند.

وی افزود: خرید دام عشایر و کشتار آن علاوه بر استفاده از ظرفیت کشتارگاه استان موجب رونق تولید این واحد صنعتی می شود.

معاون استاندار ایلام تاکید کرد: هم اکنون این واحد با وجود ظرفیت روزانه کشتار یک هزار راس دام سبک با کمترین میزان ممکن فعالیت می کند که جوابگو هزینه های آن نیست.

رستم زاد اضافه کرد: دستگاه های اجرایی استان در راستای حمایت از تولید، همواره حامی کشتارگاه ایلام بوده اند.

وی یادآور شد: دامپزشکی، بهداشت، محیط زیست، جهاد کشاورزی و حتی بانک ملی از ابتدای فعالیت این کشتارگاه همواره پای کار بوده و موانع تسهیل را برطرف کرده اند.

معاون اقتصادی استاندار ایلام اظهار داشت: جمع آوری کشتارهای غیر مجاز زمانبر بوده و نیازمند یک همت جمعی مردم و برنامه فرهنگی دارد.

رستم زاد گفت: اکنون دامداران عشایر استان با مازاد دام مواجه اند و کشتارگاه با خرید دام های آنها و کشتار و بسته بندی گوشت می تواند علاوه بر استفاده از تمام ظرفیت خود به تنظیم بازار استان و عرضه گوشت سالم و بهداشتی کمک کند.
وی تاکید کرد: اهتمام مجموعه مدیران اقتصادی استان حمایت از تولید و برداشتن موانع برای توسعه اقتصادی است.
معاون استاندار ایلام از مجری کشتارگاه ایلام خواست با توجه به همراهی مجموعه دستگاه های اجرایی استان برنامه زمانبندی برای توسعه فعالیت خود ارایه دهد.

در این نشست مصوب شد، جهاد کشاورزی با برگزاری نشستی با مجری کشتارگاه صنعتی استان نسبت به فراهم کردن زمینه برای خرید دام مازاد عشایر اقدام کند.

گفتنی است، شرکت پشتیبانی امور دام استان نیز آمادگی خود را برای خرید گوشت این واحد صنعتی اعلام کرده است.

کشتارگاه صنعتی ایلام با ظرفیت روزانه کشتار یک هزار راس دام سبک و ۱۵۰ راس دام سنگین و بیش از ۴۵ نفر کارگر هم اکنون با کمترین میزان کشتار در حال فعالیت است.

نظرات ارسال نظر
عمر سایت: 16سال و 9ماه و 3روز