ایلام استان پایلوت تیراندازی در کشور است

محمدحسین حمیسی شامگاه یکشنبه در نشست مجمع عمومی انتخابات هیات تیراندازی استان ایلام اظهار داشت: سالن تیراندازی ایلام در حال حاضر در ایران و آسیا بی نظیر است که با این امکانات و نیروی انسانی مستعد می توان شاهد توسعه بیش از پیش ورزش تیراندازی این استان در کشور و آسیا بود.

وی افزود: داشتن امکانات و تجهیزات بعنوان مهم ترین ابزار و پیش نیاز اولیه در هر شهرستان برای توسعه ورزش باید وجود داشته باشد که ایلام در راستا نسبت به سایر استان ها از این تجهیزات بهره مند است.

نایب رییس فدراسیون تیراندازی گفت: طرح توسعه دارای چارچوب و قاعده مشخص باید برای توسعه و پیشرفت ورزش تیراندازی در دستور کار قرار گیرد که اگر چنانچه این طرح به خوبی اجرا شود، نتایج مطلوبی حاصل خواهد شد.

حمیسی توسعه ورزش تیراندازی در ایلام را در گرو استفاده از ظرفیت افراد با تجربه، متخصص و استعدادیابی منسجم و هدفمند دانست و یادآور شد: علاوه بر استفاده از ظرفیت ها و قابلیت های بومی استان باید رییس این هیات همکاری تنگاتنگ و هم جانبه ای با اداره کل ورزش و جوانان داشته باشد.

مدیرکل ورزش و جوانان استان ایلام نیز در نشست اظهار داشت: باید هیات تیراندازی قوی و منسجم با شرح وظایف و تکالیف موضوعی تعریف شده ایجاد شود و روسای هیات های ورزش تیراندازی در شهرستان ها نیز برای توسعه این ورزش بصورت ویژه فعال شوند.

مظفر علی شائی با بیان اینکه توجه به تیراندازی تراپ در این استان مغفول مانده است، افزود: رییس هیات جدید باید با کمک تیمی متخصص و با تجربه در این راستا اهتمام داشته باشد.

وی گفت: در حوزه فنی ورزش تیراندازی باید استعدادیابی هدفمند را در دستور کار هیات قرار دهد و هیات های شهرستانی نیز در راستای جذب و استفاده از ظرفیت نیروهای با استعداد این رشته بطور جدی اقدام کنند.

مدیرکل ورزش و جوانان استان ایلام تاکید کرد: رییس هیات تیراندازی استان باید تعاملی مطلوب و سازنده با فدراسیون و کلیه ادارات استان داشته تا بتواند در این راستا به توسعه و پیشرفت ورزش تیراندازی در استان کمک کند.

علی شائی در ادامه از اهدا ۴ قبضه تفنگ تراپ به هیات تیراندازی استان خبر داد و گفت: رییس فدراسیون همچنین مبلغی را به هیات اختصاص داد که امیدواریم این مساعدت ها همچنان استمرار داشته باشد.

مجمع انتخاباتی رییس هیات تیراندازی با حضور نایب رییس فدراسیون تیراندازی، مدیرکل ورزش و جوانان استان و روسای هیات‌ها برگزار شد.

در این مجمع سه نفر برای ریاست این هیات نامزد شدند که یک نفر از آنان انصراف داد و پس از پایان رای گیری محمد نصیری با کسب ۱۱ رای از مجموع ۱۳ رای ماخوذه بمدت چهار سال رییس این هیات شد. 

پیش از این خانم کبری غیاثی رییس و عبداله صبوری سرپرست این هیات بودند.

نظرات ارسال نظر
عمر سایت: 16سال و 9ماه و 3روز