توقف کوتاه فلامینگوها در حاشیه رودخانه ی سیمره

فلامینگو پرنده ای شناخته شده و زیبا با پاهای بلند و گردنی دراز است که در مناطق ساحلی و دریاچه های شور و کم عمق به سر می برد .

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز ایلام؛ فلامینگوهای که کریدور مهاجرت آنها غرب ایران است هر ساله توقفی کوتاه در حد یک روز ویا حتیتوقف کوتاه فلامینگوها در حاشیه رودخانه ی سیمره چند ساعت را در زیستگاه های آبی سرزمین ایلام سپری می کند . 
 در جریان تولید مستند پرندگان ایلام و مستند سمفونی سیمرغ، در اوایل هفته ی گذشته یکی از تصویربرداران گروه موفق به ثبت تصاویری زیبا از این پرنده متفاوت شد. 
پرندگان ایلام در سه قسمت 30 دقیقه ای و مستند بلند سمفونی سی مرغ در یک قسمت 70 دقیقه ای از تولیدات جدید شبکه ی استانی سیمای مرکز ایلام است که هم اکنون در آخرین مراحل تولید قرار دارد.

 

 

نظرات ارسال نظر
عمر سایت: 17سال و 10ماه و -11روز