انتصاب در ارشاد اسلامی بدره

به گزارش تابناک ایلام؛ پس لرزه تئاتر حاشیه ساز در استان ایلام به اداره ارشاد اسلامی شهرستان بدره رسید.

 اجرای نمایش"سزار گئو دیابث"که بعنوان تئاتر موهن و حاشیه ساز در استان ایلام معروف شده، عزل "علی شکری "کارگردان این نمایش از مدیریت ارشاد اسلامی شهرستان بدره در پی داشت.

 با عزل "علی شکری"،" قدرت محمد نژاد" سرپرست ارشاد اسلامی دره شهر همزمان سرپرستی این اداره را با حکم  "علی محمد نیاکان" مدیرکل ارشاد اسلامی استان ایلام بر عهده گرفته است.

 محمدنژاد که بعد از یکسال همچنان حکم ریاست خود را در یافت نکرده حال باید برای سرپرستی همزمان مسیر 35 کیلومتری تا بدره را طی کند./م

نظرات ارسال نظر
عمر سایت: 14سال و 19ماه و 9روز