مطالبات کامل ۹۵ درصد از کشاورزان گندمکار استان ایلام پرداخت شد

کامران سلیمان پور روز یکشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهار کرد: پنج درصد کشاورزان باقی مانده هم بین 30 تا 70 درصد از پول خود را دریافت کرده و به نوعی کل یا بخشی از مطالبه خرید گندم به حساب همه کشاورزان این استان واریز شده است.
وی افزود: از ابتدای زمان آغاز طرح خرید گندم تضمینی از کشاورزان استان ایلام تاکنون سه هزار و 280 میلیارد ریال به گندم کاران پرداخت شده است.
سلیمان پور یادآور شد: 130 میلیارد ریال از مطالبه کشاورزان گندم کار استان هنوز پرداخت نشده که امیدواریم در سریع ترین زمان ممکن مابقی طلب آنها پرداخت شود.
به گفته وی، مجموع مطالبه های کشاورزان استان ایلام بابت فروش تضمینی محصول گندم خود به شرکت غله سه هزار و 410 میلیارد ریال بوده است.
125 هزار هکتار از اراضی استان ایلام در سال زراعی 95 - 94 زیر کشت گندم رفته بود که از این مقدار 44 هزار هکتار اراضی آبی و 81 هزار هکتار اراضی دیم بوده است.
در مجموع امسال 265 هزار تن گندم معمولی و دروم از کشاورزان این استان به صورت تضمینی خریداری شد که از این مقدار خرید، 198 هزار تن را گندم معمولی و 67 هزار تن را نیز گندم دورم تشکیل داد.

نظرات ارسال نظر
عمر سایت: 14سال و 19ماه و 10روز