سه‌شنبه‌ی بدون خودرو در ایلام - در رکاب سلامتی

در سه‌شنبه‌ این هفته در ایلام، دوچرخه جای خودرو را گرفت.

به گزارش ایسنا، سه‌شنبه‌های بدون خودرو فرصتی بود تا به ریه‌ها  فرصت نفس کشیدن به پاها فرصت پیاده‌روی یا رکاب زدن داد.

«سجاد صیدی» - رییس هیئت دوچرخه‌سواری ایلام به ایسنا گفت: در سه‌شنبه‌ی این هفته، هیئت دوچرخه‌سواری استان برای ارتقای فرهنگ‌دوچرخه‌سواری از جوانانی که از این وسیله‌ی آسان و سالم برخوردار بودند،  خود را به درب اداره کل ورزش و جوانان رساندند.

رییس هیئت دوچرخه‌سواری استان، ایجادهوای سالم، کاهش بار ترافیک و ایجاد روحیه نشاط و شادابی را از اهداف این طرح عنوان کرد.

نظرات ارسال نظر
عمر سایت: 14سال و 19ماه و 10روز