استخدام بیمارستان شهدای زاگرس ایلام در سال ۹۶

موسسه خدمات بهداشتی، درمانی میلاد ۴ ایلام  به منظور تأمین نیروی انسانی مورد نیاز واحدهای تابعه بیمارستان شهدای زاگرس ایلام، افراد واجد شرایط را از طریق برگزاری آزمون کتبی، مصاحبه تخصص ، طی مراحل گزینش ، اخذ تعهد محضری مبنی بر حسن انجام کار و به صورت استخدام قراردادی ( ا الی ۵ ساله ) دعوت به همکاری می نماید.

بدینوسیله به اطلاع کلیه داوطلبان متقاضی ثبت نام و شرکت در آزمون استخدامی می رساند که ثبت نام در این آزمون از طریق سایت خبری ویرا به نشاني  www.weera.ir انجام و مهلت آن از روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۶/۰۱/۲۳آغاز و لغایت روز دوشنبه مورخ   ۱۳۹۶/۰۱/۲۸ پایان می پذیرد . کلیه متقاضیان ضرورت دارد که در مهلت در نظر گرفته شده و پس از مطالعه شرایط و ضوابط عمومی و اختصاصی آزمون و فراهم نمودن مدارک و اطلاعات مورد نیاز ، نسبت به ثبت نام در آزمون فوق اقدام نمایند.

نظرات ارسال نظر
عمر سایت: 15سال و 13ماه و -9روز