افزایش پهنای باند اینترنت در اربعین امسال+ مصاحبه

مدیرکل شرکت ارتباطات زیرساخت استان ایلام گفت: پهنای باند اینترنت در اربعین حسینی امسال بیست برابر افزایش می یابد.

نظرات ارسال نظر
عمر سایت: 14سال و 16ماه و -8روز