تاخیر ۲ ساعته پرواز ایلام - تهران و سرگردانی مسافران

پرواز روز شنبه شرکت هواپیمایی آسمان از مقصد فرودگاه شهدای ایلام به مهرآباد تهران با 2 ساعت تاخیر سرانجام ساعت 14 انجام شد.

به گزارش ایرنا، پرواز شماره 843 شرکت هواپیمایی آسمان که قرار بود ساعت 11:25 دقیقه روز شنبه از فرودگاه شهدای ایلام انجام شود بیش از 2 ساعت تاخیر داشت.
معاون فرودگاه شهدای ایلام علت تاخیر این پرواز را تغییر در تایپ (مدل) هواپیمایی شرکت آسمان در فرودگاه مهرآباد اعلام کرد و افزود: در حال حاضر مشکل رفع و پرواز انجام شد.
به گزارش ایرنا، این تاخیر طولانی در زمان پرواز باعث سرگردانی مسافران و اعتراض برخی از آنها در سالن انتظار فرودگاه شهدای ایلام شد.
هر هفته 52 پرواز در مسیر تهران - ایلام و بالعکس در فرودگاه شهدای ایلام انجام می شود. 

نظرات ارسال نظر
عمر سایت: 16سال و 16ماه و -7روز