استاندارد ایلام با مدیریت یک بانو

خانم مهناز همتی اولین بانویی است که سکان اداره کل استاندارد ایلام را به دست گرفت.

خانم مهناز همتی مدیرکل استاندارد ایلام شد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار ایلام درآیین معرفی مدیر کل جدید استاندارد این استان گفت: طرح های خوبی در آستانه بهره برداری است و باید در آینده اداره کل استاندارد بیش از پیش مورد توجه باشد. 

آقای حشمت الله عسگری افزود صنعتی شدن و صادرات در این استان مرزی مزیت سرمایه گذاری و درآمدزایی است و نقش استاندارد برجسته است.

مهناز همتی کارشناس امور استاندارد و معاون ارزیابی و انطباق اداره کل استاندارد ایلام بود.

در این آیین از خدمات محمدمددی مدیرکل سابق استاندارد ایلام تقدیر شد.

نظرات ارسال نظر
عمر سایت: 14سال و 16ماه و -10روز