شهردار ایلام ؛ در برابر اتهامات کذب روزه ی سکوت نخواهم گرفت

یزدان قبادیان شهردار ایلام در مصاحبه با خبرنگار تابناک اظهار داشت: اتهامات بی پایه و اساسی که به نقل از برخی اعضای شورای شهر ایلام در رسانه ها منتشر شده را پاسخ خواهد داد.

به گزارش تابناک ایلام ،قبادیان همه اتهامات را از اساس کذب دانست و گفت: روش کار در هر مدیریتی متغیر بوده و هر کس بر اساس اولویت ها و روشهای مورد تایید خود و مجموعه تحت مدیریتش کار می کند.

وی ادامه داد: اینکه آقایان روش کار بنده را در تضاد با خواسته های خود بدانند دلیل نمی شود تا شهردار و عوامل شهرداری را به رگبار تهمت ببندند.

شهردار ایلام متذکر شد: هر کسی که این مطالب را بیان کرده باید در برابر افکار عمومی و مراجع قضایی پاسخگو باشد.

قبادیان گفت: آقای نورمحمدی و یا هر کدام از اعضای شورای شهر باید اثبات کنند که 880 میلیون تومان پول از فضای سبز شهرداری ایلام کم شده و مستندات خود را ارائه دهند.

شهردار ایلام ادامه داد: هیچ وقت در برابر خواسته های نامعقول و شخصی باج به کسی نداده و نخواهم داد و یقین دارم که امروز همین موضوع باعث موضع گیری ها بر علیه شهردار شده است.

قبادیان طرح سوال و استیضاح را حق شوراییان دانست و گفت: طرح سوال و استیضاح و حتی عزل شهردار حق طبیعی شوراییان است.ولی نباید این حق طبیعی با اهداف و نیات شخصی تلفیق شده و پدیده ای نا مبارک از آن خارج شود.

شهردار جوان ایلام متذکر شد: دوستان ما در شورای شهر از ابتدای سال با طرح سوال و استیضاح عملا فرصتها را از شهرداری گرفته و دقیقاً زمانی که فصل عمرانی شهرداری شروع شده این عزیزان اقدام به طرح سوال کرده اند.

وی ادامه داد: به هر حال طرح سوال و استیضاح و عزل بنده به نتیجه نرسیده و شوراییان یکبار دیگر به بنده اعتماد کردند.

ولی متاسفانه هنوز فعالیت عمرانی ما به خوبی گرم نشده که باز بعضی اعضای شورا متن را دور زده و به حاشیه سازی های بی اساس پرداخته اند.

قبادیان اعلام داشت: ناگفته های زیادی در مورد برخی اعضای شورای شهر ایلام وجود دارد که در حضور خبرنگاران و در آینده ای نزدیک همه آنها را شفاف سازی خواهم کرد.

شهردار ایلام در خاتمه متذکر شد: در راستای دفاع از منافع شهر و مردم کوتاه نیامده و ذره ای با هیچ احدی مماشات و تعارف نخواهم کرد.

یزدان قبادیان با سابقه عضویت 8 ساله در شورای شهر ایلام سال گذشته با 9 رای مموافق به عنوان شهردار انتخاب و اردیبهش 94 معارفه گردید

نظرات ارسال نظر
عمر سایت: 17سال و 18ماه و -14روز