رئیس دانشگاه ایلام: خدمات ویژه آموزشی و رفاهی به دانشجویان عراقی ارائه می دهیم

رئیس دانشگاه ایلام گفت: خدمات ویژه آموزشی، پژوهشی و رفاهی به دانشجویان عراقی شاغل به تحصیل یا متقاضی تحصیل در این دانشگاه ارائه می دهیم.

به گزارش ایرنا، محمد علی اكبری روز شنبه در دیدار با رئیس و نایب رئیس دانشگاه التقنیه الوسطی عراق با بیان اینكه تعداد زیادی دانشجوی عراقی در مقطع فوق دیپلم در این دانشگاه مشغول تحصیل هستند، اظهار كرد: با همكاری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری زمینه تربیت كارشناس برای تعدادی از این دانشجویان در دانشگاه ایلام فراهم شده است. 
وی تاكید كرد: با توجه به دانشگاه التقنیه الوسطی مسئولیت تصدی دانشگاه های مركزی كشور عراق را بر عهده دارد می تواند زمینه ورود گروهی دانشجویان به دانشگاه ایلام را فراهم كند. 
رئیس دانشگاه ایلام گفت: در همین راستا استادان و كارمندان مسلط به زبان های عربی و انگلیسی در این دانشگاه ساماندهی شده و در صورت حضور گروهی دانشجویان عراقی امكان اعطای بورسیه تحصیلی نیز به آنان فراهم است. 
علی اكبری با بیان اینكه دانشگاه های متعدد ایرانی و عراقی خواستار برقراری ارتباطات هستند، ابراز امیدواری كرد: دانشگاه ایلام و التقنیه الوسطی آغازگر ارتباطات علمی دو كشور باشند. 
وی تاكید كرد: دانشگاه ایلام در راستای ماموریت وزارت علوم مبنی بر بین المللی شدن این دانشگاه به صورت جدی دنبال جذب دانشجوی خارجی است و در این راستا به كشور عراق و استان های همجوار ایلام بخصوص استان واسط توجه بیشتری داریم. 
وی با بیان اینكه دلایل متعددی برای برقراری ارتباط با دانشگاه التقنیه الوسطی وجود دارد، تاكید كرد: جامعه عرب زبان قابل قبولی در ایلام وجود دارد و بسیاری از مردم كوت مركز استان واسط نیز اصالتا ایلامی هستند و یا اقوامی در این استان دارند. 
رئیس دانشگاه ایلام گفت: در بازدیدی كه از انستیتو فناوری كوت عراق داشتیم مشخص شد بین فعالیت دانشگاه ایلام و التقنیه الوسطی تطابق زیادی وجود دارد. 
علی اكبری ابراز امیدواری كرد: حاصل رفت و آمدهای مقامات دانشگاهی دو استان ایلام و واسط عراق برای دو كشور ایران و عراق مفید باشد. 
رئیس دانشگاه التقنیه الوسطی عراق نیز در این دیدار گفت: مسیر ارتباطی كوت به ایلام بسیار نزدیك و امن است و بین مردم دو استان علاوه بر اشتراكات مذهبی رابطه فامیلی و نسبی نیز وجود دارد. 
ماجد حمید مجید اظهار كرد: كشور عراق به برقراری ارتباطات علمی با ایران نیاز دارد و در بازدید دی ماه گذشته از برخی دانشگاه های تهران و مشهد متوجه شدیم ایران پیشرفت های علمی زیادی داشته است. 
وی تاكید كرد: انتظار می رود تفاهم نامه های منعقد شده بین ایران و عراق و همچنین استان ایلام و استان های همجوار در عراق عملیاتی و اجرایی شود. 
رئیس دانشگاه التقنیه الوسطی عراق گفت: این دانشگاه شامل دانشگاه های فنی استان های واسط، دیالی، الانبار و بغداد است. 
حمید مجید افزود: بسیار تمایل داریم در تخصص های مشابه دو دانشگاه ایلام و التقنیه الوسطی پیوندمان را مستحكم كنیم و در این راستا ایده های زیادی داریم كه در نشست های خاص و با حضور متخصصان پیگیری و عملیاتی خواهد شد. 
وی ابراز امیدواری كرد: پایه ارتباطات علمی دو كشور ایران و عراق از این دو دانشگاه آغاز شود. 

نظرات ارسال نظر
عمر سایت: 15سال و 14ماه و 3روز