ایلام بعد باران دیدنی است + عکس

بعد از سه روز بارش شدید باران ، استان ایلام بیش از پیش زیبا شده است.

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، ایلام امسال سال پر بارشی را پشت سر گذاشت به نحوی که میزان بارشهای آن از استان گیلان بیشتر شد. این بارشها که با خوشحالی کشاورزان ایلامی همراه شد در مقاطعی از سال خسارتهاس سنگینی وارد کرد که علیرغم وعده های اولیه، هنوز این خسارتها جبران نشده است. با این وجود رونق گرفتن سیمره و جاری شدن آب در چشمه هایی که قبلا خشکیده بود شادی را به میان کشاورزان آورده است. البته برخی از این کشاورزان نظیر اهالی زاگرس ، با وجود رد شدن سیمره از کنارشان کماکان به دلیل نبود پمپاژ به کشت دیم می پردازد. عکس ها حرف می زنند...

عکس ایلام

عکس ایلام1

ایلام3

عکس3

ایلام4

 

 

 

عکس 6

عکس7

نظرات ارسال نظر
عمر سایت: 15سال و 13ماه و -9روز