لیست آخرین تغییرات همراه با آرا تمامی کاندیداها / امینی اول

لیست آخرین تغییرات :

1-سلام امینی :39363

2-سارا فلاحی 38556

3-جلال میرزایی :36470

4-لطیف صادقی: 31284

5-حجت اله شیرزادی : 21038

6-روح اله ناصرزاده: 20946

7-طاهری مقدم : 18228

8- سجاد امیدی : 18062

9- عباس نصرالهی : 14794

10- مهدی شریفی : 14512

11- عمران احمدی :12868

12- عمران علیمحمدی :10579

13- بیت اله نوریان :9781

14- مسعود ملکی: 8713

15- مالک شعاعی : 7111

16- سعید لطفی: 6261

17- علی امینی : 5829

18- شهرام طهماسبی پور: 5546

19- یاسر منصوری : 4538

20- بهزاد شیروانی : 3927

21- خدابنده قنبری :3735

22- تقی منصوریان 3484

23- حشمت اله شریفی : 2908

24- مهدی ولیزاده : 2086

25- الیاس پور : 1578

26- نثاری :1511

27- حسینی :1349

28: جمشیدی : 1295

29- علیپور :1184

30- مجتبی اسدی :670

31- حامد نوری نژاد : 663

 

نظرات ارسال نظر
عمر سایت: 15سال و 12ماه و -1روز