انتخابات مجلس / شمارش تدریجی آرا / آمار اولیه حوزه شمالی

* درحوزه شمالی استان ایلام، نامزدها به این ترتیب پیشتازند:

جلال میرزایی
لطیف صادقی
سارا فلاحی
سلام امینی
روح اله ناصرزاده
سجاد امیدی

تاریخ انتشار: ۰۱:۳۵:۴۵, ۸ اسفند ۱۳۹۴

نظرات ارسال نظر
عمر سایت: 15سال و 12ماه و -1روز