شادمهر کاظم زاده از حوزه جنوبی استان ایلام به مجلس راه یافت

آقاي شادمهر كاظم زاده از حوزه جنوبي استان ايلام در دور اول با بيش از ٥٠هزار رأي به مجلس راه يافت.

نظرات ارسال نظر
عمر سایت: 15سال و 12ماه و -1روز