مدارس شهرستان دهلران فردا تعطیل است

امیدعلی سبزی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با توجه به برگزاری انتخابات در شهرستان دهلران، تمامی مدارس شهرستان در دو نوبت صبح و بعدازظهر تعطیل هستند.

وی بیان داشت: تمامی عوامل اجرایی انتخابات در شهرستان نیز با دو ساعت تاخیر کار خود را آغاز خواهند کرد.

در حوزه انتخابیه دهلران هفت نامزد برای کسب یک کرسی به رقابت پرداختند که در این حوزه ۱۳۳ هزار و ۴۳۸ نفر واجد شرایط رای و تعداد۱۹۶ شعبه اخذ رای در حوزه انتخابیه دهلران برقرار شد و از این تعداد ۸۸ شعبه ثابت، ۶۷ شعبه سیار و ۴۱ شعبه روستایی وهفت هزار و ۲۱۰ نفر در این حوزه رای اولی بوده است.

 

نظرات ارسال نظر
عمر سایت: 15سال و 12ماه و -1روز