مورموری باز هم لرزید

به گزارش ایرنا به نقل از شبکه های لرزه نگاری وابسته به مرکز لرزه نگاری کشوری موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران این زمین لرزه ساعت شش و 14 دقیقه و 45 ثانیه به وقوع پیوست.

عرض شمالی این زلزله 57 / 32 و طول شرقی آن 79 / 47 گزارش شده است.

این زمین لرزه خوشبختانه تلفات جانی و مالی در پی نداشته است.

بخش کلات مورموری با هشت هزار نفر جمعیت در 55 کیلومتری جنوب شهرستان آبدانان قرار دارد.

این بخش پس از زمین لرزه 6،1 ریشتری 27 مرداد گذشته شاهد ده ها پس لرزه بوده است.

آبدانان 65 هزار نفری در فاصله 165 کیلومتری جنوب خاوری ایلام در دو ماه گذشته به کانون زمین لرزه تبدیل شده است.

نظرات ارسال نظر
عمر سایت: 14سال و 19ماه و 10روز