پارک متروکه پردیسان در ایلام (گزارش تصویری)

پارک پردیسان در محدوده پارک جنگلی چقاسبز در استان ایلام ، به عنوان تنها مرکز تفریحی و سرگرمی در این استان به دلیل مدیریت نامناسب تنها 3 ماه در سال فعالیت می کند و بقیه مدت سال تعطیل است.
 
 
 
عکس/ پارک متروکه پردیسان در ایلام
 
عکس/ پارک متروکه پردیسان در ایلام
 
عکس/ پارک متروکه پردیسان در ایلام
 
عکس/ پارک متروکه پردیسان در ایلام
 
عکس/ پارک متروکه پردیسان در ایلام
 
عکس/ پارک متروکه پردیسان در ایلام
 
عکس/ پارک متروکه پردیسان در ایلام
 
عکس/ پارک متروکه پردیسان در ایلام
 
عکس/ پارک متروکه پردیسان در ایلام
نظرات ارسال نظر
عمر سایت: 16سال و 16ماه و 2روز