۲۰۰ هکتار از جنگل‌های زاگرس ایلام دچار خشکیدگی شده‌اند

۲۰۰ هکتار از ۶۰۰ هکتار جنگل‌های زاگرس ایلام دچار خشکیدگی شده‌اند.

میرزایی در همایش «زمین سبز» که امروز در دانشگاه ایلام برگزار شد به خشکیدگی درختان بلوط در چند سال اخیر اشاره کرد و ابراز داشت: با توجه به تحقیقاتی که در دو سال انجام دادیم متوجه شدیم که ۱۲ درصد از درختان بلوط خشکیده شده اند، اگر این رویه ادامه یابد تا ۲۰ سال دیگر هیچ درخت و جنگلی نخواهیم داشت.


وی با بیان اینکه کیفیت خاک زاگرس به دلیل چرای بیش از حد دام، بوته کنی و کاهش بارندگی در سال های گذشته کاسته شده است گفت: هر جا جنگل وجود دارد زندگی نیز هست، با از بین رفتن جنگل ها تمدن های انسانی نیز از این رفته اند، بخشی از دلایل زوال جنگل های ایلام به ریزگردها بازمی گردد اما بخش اعظم آن مربروط به عوامل انسانی می باشد.


عضو هیئت علمی دانشکده کشاورزی دانشگاه ایلام روند نابودی گونه های زیستی در زاگرس را ۱۵ درصد اعلام کرد و افزود: هر اکوسیستمی که گونه های گیاهای و حیوانی آن کاسته شود رو به زوال است، ۲۰۰ هکتار از ۶۰۰ هکتار جنگل های زاگرس در ایلام دچار خشکیدگی شده اند و با اعتبار و پول جبران نخواهند شد.

نظرات ارسال نظر
عمر سایت: 15سال و 12ماه و -1روز