سایه پدران زندانی ، بختکی سیاه بر زندگی فرزندان

گرمي بوسه پدر بر روي صورتم را با حسي مملو از عشق و محبت احساس و چشمانم را دوباره به روي زندگي باز مي‌كنم و اولين چيز زيبا و دوست داشتني كه مي‌بينم پدر است كه در كنار مادر با لبخندي بر لب صدايم مي‌كند.

طنين صداي مردانه و با ابهت پدر كه زيباترين آهنگ را در گوشم مي‌نوازد ، براي هزارمين بار در ذهنم تصور كرده و مي‌شنوم: "مريم" بابا جون بيدار شو، نمي‌خواي با من بياي ببرمت مدرسه.

به طرفم كه مي‌آيد صورتم را غرق بوسه مي‌كند، موهايم را نوازش مي‌كند، دستان كوچكم در ميان دستان پدر به راستي احساس قدرت و قوت مي‌كند.

مادر مي‌خندد ، مريم بابا را اذيت نكن بيدار شو دخترم ، باز هم دلم مي‌خواهد بيشتر خودم را لوس كنم تا محبت بابا را براي لحظات بيشتري احساس كنم و طعم اين خوشبختي را با ولع تمام بچشم.

امروز هم چشمانم را باز كردم شايد به خاطر اينكه همان صدا را شنيدم و گرماي همان بوسه لذت بخش پدر را احساسس كردم ، اما اين بار وهم و خيالي بيش نبود.

دوباره يادم افتاد كه بابا نيست، بابا اسير ديو اعتياد شده و اكنون در حصار سنگي زندان اسير اشتباه خود شده و بايد تاوان دهد.

اما به راستي من و ماها كه بجاي مانده از پدراني ندانم‌كار هستيم اكنون بايد تاوان كدام گناه و اشتباه را به جامعه بدهيم.

خانواده مقدس‌ترين نهاد اجتماعي است كه شالوده سلامت و تعالي فرهنگ هر جامعه‌اي بر آن استوار است.

خانواده به عنوان مطلوبترين بستر رويش استعدادها و خلاقيتها بيشترين نقش را در هدايت و سازش يافتگي اجتماعي كودكان و نوجوانان دارد.

پايه‌هاي رشد شخصيت كودكان و نوجوانان بر تقليد نهاده شده و اين شيوه تقليدي بيش از آنچه سمعي باشد، بصري بوده و بيشتر تاسي از پدر است.

در فرهنگ قرآني خانواده به مثابه بستر آرامش و امنيت و منبع مهر و محبت و سرچشمه عطوفت و همدلي و همراهي و ستون اصلي اين خيمه يعني مرد خانه است.

پدران بيشترين نقش را در حمايت، حفاظت و حراست از اين دژ استوار يعني خانه كه كانون محبت و بوستان شكوفه‌ها و گلها است را به عهده دارند.

در كشورهاي شرقي مركز و محور خانواده عموما مرد است بقولي مردسالاري است، بطوري كه همه تشويق‌ها و تنبيه‌ها و تعيين و ترسيم خطوط فرهنگي و سياسي اخلاقي خانواده از جانب مرد صورت مي‌گيرد.

همچنين قطب اقتصادي مرد است و اوست كه همواره چشم و دست و روح و روان خانواده را به جانب خود معطوف مي‌دارد.

بدين ترتيب در هر خانواده مرد حكم مركز ثقل و كانون جاذبه را دارد كه ديگر افراد و اعضاي خانواده پيوسته تحت تاثير اين جاذبه قدرتمند در گردش‌اند.

در چنين وضعيتي تنها الگوي موجود براي اعضاي خانواده همان مرد است، بويژه براي فرزندان ذكور كه در عرصه‌هاي تحصيلي اجتماعي با مطرح كردن توانايي‌ها پدر موقعيت خود را تثبيت مي‌نمايد.

از جمله عواملي كه موجب غيبت پدر به صورت موقت يا دائم از خانواده مي‌باشد، مي‌توان از زنداني شدن پدر نام برد كه هدف در بحث مورد نظر بررسي تاثيرات حبس و اعدام پدر بر روي خانواده است.

يكي از افرادي كه پدرش در زندان بسر مي‌برد در ايلام گفت: پدر به عنوان يك تكيه گاه و پشتوانه محكم در زندگي محسوب مي‌شود كه نبودش در ميان خانواده حتي مي‌تواند يك فاجعه باشد.

"م - اكبري" افزود: افراد در همه سنين به پدر و حضور او در خانواده نياز دارند در سنين كودكي كه پدر به آنها بيش از حد محبت مي‌كند، در سنين نوجواني كه الگوي مناسبي براي آنها باشد و در جواني كه مي‌توان با تكيه بر حمايتي معنوي پدر از وجودش در خانه و خانواده بهره برد.

وي گفت: نوجوانان و جواناني كه پدرشان به واسطه مرگ و مير يا تصادفات از دنيا مي‌رود باز تاثير روحي و رواني نسبت به ما كه ممكن است پدرمان به واسطه ارتكاب جرمي در زندان باشد كمتر است.

وي افزود : بيشتر وقتها در جواب سوال دوستانم كه پدرم را نمي‌شناسند مي‌گويم كه در خارج از كشور است زيرا توانايي مواجه و آشكار شدن واقعيت را ندارم.

وي گفت: پدران خانواده اگر به وظايف پدري خود آشنا باشند و به خانواده پايبند هيچ گاه اجازه نمي‌دهند به هر دليلي سايه‌شان از سر زن و فرزندانشان كم شود.

وي افزود: حسرت احساس دست نوازش گر پدر همواره با فرزنداني است كه همچون ما به دليل ندانم كاري پدر بايد از وجود محبت آميزش محروم باشيم.

يكي ديگر از اين افراد گفت: پدرم به دليل مصرف مواد مخدر در زندان بسر مي‌برد متاسفانه روبه رو شدن و باور اين واقعيت براي من غير ممكن و بسيار ناگوار است.

وي، كه خواست نامش فاش نشود افزود: آينده‌ام را در هاله‌اي از ابهام مي‌بينم زيرا محروميت از وجود پدر يك درد است و درد علت اين محروميت كه همان زندان و اعتياد است كشنده‌تر مي‌باشد.

وي گفت: حسرت ديدن دختراني كه همواره در سايه پدران مهربان خود به تفريح و گردش و بازار مي‌روند باعث شده است در خانه بمانم و به هيچ جا نروم.

وي افزود: پدر به عنوان بزرگ خانواده ، چراغ زندگي است وقتي كه در خانه نيست اين چراغ خاموش و زندگي تيره و تار مي‌شود.

وي گفت: هميشه مي‌گويند پدر تاج سر دختر است و مايه فخر و غرورش اما من از داشتن يك پدر زنداني احساس شرم مي‌كنم و بارها آرزو مي‌كردم كاش در اين خانواده به دنيا نمي‌آمدم.

وي در حالي كه با گوشه چادرش اشك چشمانش را پاك مي‌كرد گفت : متاسفانه پدرم با ندانم كاري كه انجام داده زندگي همه ما را نابود كرده است و همه افراد خانواده بخصوص مادرم دچار افسردگي و بيماري شده‌ايم.

وي افزود: نمي‌دانم با اين وضعيت آينده‌ام چه مي‌شود؟ بعضي وقتها به بن بست زندگي مي‌رسم، چون فكري مي‌كنم بايد تا اخر عمر ما نيز كفاره گناه پدر را بدهيم و همپاي او مجازات عمل نكرده را پس دهيم.

وي گفت: آينده‌ام، زندگي فردايم همه و همه در سايه سياه گناه پدرم ناپديد شده است چون هيچ خانواده با اصالت ايراني حاضر نيست با دختري يك معتاد زنداني ازدواج كند.

وي افزود: از زماني كه پدرم به زندان افتاده دچار افت شديد تحصيلي شده‌ام.

وي گفت: رشته اصلي و محكم خانواده ما از هم پاشيده شده است چون اكنون مدتي است كه برادرم نيز پرخاشگر شده و مرتب دعوا مي‌كند.

يكي از زناني كه شوهرش در زندان بسر مي‌برد گفت: زندگي ما بكلي از هم پاشيده شده چون اكنون خانواده پدريم از من خواسته‌اند كه طلاق بگيرم و چون من مقاومت كرده‌ام به خاطر فرزندانم، آنها با من قطع رابطه كرده‌اند.

"صغرا- ك" افزود: مشكلات ما از زماني كه شوهرم به زندان افتاده صد برابر شده است.

وي گفت: بچه‌هايم هر روز به انتظار آمدن بابايشان دم در منتظر مي‌مانند و بعضي وقتها ديگر از اين وضعيت جانم به لبم مي‌رسد.

وي افزود: بيشتر شبها خواب ندارم چون شوهرم در خانه نيست، احساس ناامني و وحشت مي‌كنم.

وي گفت: آرامش و شادي از زندگي مارفته و چيزي جز غم و اندوه و گريه براي ما وجود ندارد.

وي افزود: از زماني كه شوهرم به زندان افتاده بچه‌هايم افسرده‌تر و پژمرده‌تر به نظر مي‌رسند، بيشتر وقتها بجاي بازي با هم دعوا مي‌كنند.

وي گفت: براي تامين معيشت زندگي نيز با مشكلات عديده‌اي موجه شده‌ام حتي در مدت شش ماهي كه شوهرم به زندان افتاده مجبور شده‌ام براي گذران زندگي چند تكه از وسايل خانه را بفروشم.

وي افزود: درد و غصه نبود شوهرم از يك طرف، درد تحقير و نگاههاي ترحم آميز و گاهي نفرت انگيز مردم از سوي ديگر زندگي را برايم بسيار سخت كرده است.

يكي از كارشناسان اجتماعي ايلام در اين خصوص گفت : مطالعات و تحقيقات زيادي درخصوص آثار بجاي مانده از نبود پدر و داشتن يك پدر زنداني بر روي فرزندان صورت گرفته است.

"ديانا كريمي" افزود: تاثير حبس پدر از فوت او بر روي خانواده بسيار سخت تر و غير قابل تحمل تر است.

وي گفت: نداشتن الگوي مردانه در خانواده براي فرزندان، پشت سرگذاشتن تحولات رواني در مورد پسران باعث مي‌شود كه بيشتر فرزندان پسر به افرادي خشن تبديل شوند و دختران نيز گوشه گير و منزوي مي‌شوند.

وي افزود: همانندسازي در نقش جنسي بخصوص الگوي مربوط به هويت مردانه در پسران بيشتر اوقات آنان را دچار اختلالات رواني و رفتاري مي‌كند.

وي گفت: مضرات غيبت موقت پدر نسبت به غيبت دائم يا طولاني تر او مي‌تواند چشمگيرتر باشد و باعث بروز مشكلات جدي در وضعيت كودكان خانواده شود.

وي افزود: زنان افراد زنداني بيشتر علائم افسردگي يا ملامت را نسبت به كل خانواده تسري مي‌دهند و زمينه آسيب‌هاي رواني را در خانواده به وجود مي‌آورند كه اين امر باعث بروز مشكلاتي براي فرزندان مي‌شود.

وي گفت: در هر حال فقدان پدر و آثار ناشي از آن بر اساس تحقيقات نشان مي‌دهد كه كودكان محروم از پدر دچار مشكلات زيادتري هستند.

وي، افت تحصيلي، بزهكاري در سن نوجواني، بروز بيماريها و اختلالات روحي و رواني از جمله اين مشكلات برشمرد.

كريمي گفت: عمده‌ترين مشكل ناسازگاري در مورد فرزندان اين‌گونه خانواده‌ها نداشتن عزت نفس، احساس ارزشمندي و انگيزش دروني ساختار استانداردهاي اجتماعي است.

وي افزود: پدر به منزله الگوي براي كيفيات مذكور قلمداد مي‌شود كه در مورد همانندسازي در نقش جنسي كودكان كه محروم از پدر هستند موقعيت و شرايط اجتماعي آنان را دچار مشكل مي‌كند.

وي گفت: معمولا وضعيت اجتماعي و اقتصادي اين افراد به دليل جرم پدر ناديده گرفته مي‌شود.

وي افزود: در تحقيقاتي كه تاكنون انجام شده حضور پدر در خانواده را مهمتر از مادر دانسته‌اند و اين امر بخصوص در بازي‌ها و فعاليتهاي آنان نقش جنسي قابل توجه خود را نشان مي‌دهد.

وي گفت: نتايج پژوهشها حاكي از اين امر است كه رفتار بزهكارانه افراد با محروميت از پدر ارتباط نزديكي دارد.

وي افزود: معناي پدر براي فرزندان در صورت حضور پدر در خانواده در برگيرنده طيف وسيعي از تعامل‌هاي واقعي و تخيلات غير واقعي جايگاه اصلي پدر در خانواده و تظاهرات رواني آن در كودكان است.

يكي ديگر از كارشناس اجتماعي گفت: خانواده‌هاي سنتي بيش از خانواده‌هاي جديد امكانات بالقوه پدر را محدود مي‌سازد در حالي كه در خانواده‌هاي جديد پدر حتي در تغذيه فرزندان مشاركت دارد و همچون عضوي همپاي مادر در خانواده است.

"اكبر احمديان" افزود: پدر مركز ثقل و كانون جاذبه خانواده است و بديهي به نظر مي‌رسد كه هر امري از طريق پدر به فرزندان منتقل شود، آنچنان كه نيازهاي اوليه آنان مانند، غذا، پوشاك و مسكن از طريق پدر تامين مي‌شود.

وي گفت: در امور فرهنگي تربيتي نيز پدر در خانواده از جايگاه مهمي برخوردار است.

وي افزود: با محبوس شدن پدر فرزندان منبع تغذيه تربيتي و فرهنگي خود را از دست مي‌دهند و فاجعه دقيقا از اين زمان در خانواده اين افراد شروع مي‌شود.

وي گفت: جمع قابل توجهي از زندانياني كه فرزندان آنهااز برگ گل و از زلالي چشمه پاكترند به واسطه حبس پدر و ارتكاب جرم از سوي پدر بايد تاوان گناه ناكرده را به جامعه پس دهند.

وي افزود: پدر در هر شكل و منزلتي كه باشد به هر حال نقش يك صافي را در خانواده ايفا مي‌كند و با همان زبان ساده و نوازشگر پدرانه از بدو تولد هست و نيست و چگونگي آنها كه خود قوانين فلسفي هستند به فرزندان خود آموزش مي‌دهد.

احمديان گفت: در واقع محبوس شدن پدر يعني مجروح شدن روح و روان فرزندان و خانواده كه در نهايت اين فرهنگ و تربيت عقيم مانده دچار مشكل مي‌شود.

وي افزود: اكنون در كشور ما جوانان و نوجوانان زيادي وجود دارد كه محروم از پدر هستند و پدرانشان يا اعدام شده يا در حبس به سر مي‌برند بي شك قريب اتفاق اين افراد بزهكارن نوپا و قانون شكنان نوآموز مي‌شوند.

وي افزود: از جمله آثار حبس بر روي فرزندان را مي‌توان نبود ارتباط كافي ميان فرزندان با والدين، پرخاشگري و خشم نوجوانان، تعارض ميان فرزند و مادر، پرورش كودكان مضطرب و گوشه گير و طرد شدن همسر از جمع خانواده و آشنايان نام برد.

وي، مشكلات كاريابي فرزندان، ديدگاه منفي مردم به خانواده زندانيان، نبود صميميت و روابط كافي و عاطفي بين خانواده زندانيان، نبود نظم و انضباط در خانواده زنداني، مشكلات يادگيري رفتار اجتماعي از ديگر مسايل و پيامدهاي تاثير حبس پدر بر خانواده برشمرد.

وي گفت: ضعيف شدن و تنزل رشد عاطفي همسر، از هم گسيختگي فشارهاي قبل و بعد از حبس بر روي كودكان، فشارهاي مالي ناشي از كمبود آسايش و راحتي و نبود حمايتهاي اجتماعي و عاطفي به همسران از عواقب داشتن يك پدر زنداني در خانواده است.

وي افزود: والدين بايد نسبت به كودكان خود توجه ويژه داشته باشند و نبايد با ارتكاب به برخي جرايم باعث از بين رفتن زندگي و خراب شدن آينده آنان شوند.

احمديان گفت: تاثيرات يك پدر زنداني به مراتب بيشتر است و زمينه ساز بروز برخي ناهنجاريهاي اجتماعي مي‌شود.

وي افزود: خانواده مهمترين و حساس‌ترين نهاد در جامعه است وقتي كه داراي ثبات و آرامش نباشد تاثيرات آن در جامعه نمود پيدا مي‌كند.

وي گفت: پدر خانواده به عنوان سرپرست و حامي فرزندان محسوب مي‌شود وقتي كه خودش دچار بحران زندان شود، بنيان خانواده دچار تزلزل و از هم پاشيدگي مي‌شود.

وي افزود: متاسفانه برخي از مردم بدون در نظر گرفتن سلامت روحي و رواني كودكان خانواده‌هايي كه پدران آنها در زندان بسر مي‌برد، آنان را طرد مي‌كنند كه اين مساله باعث خدشه دار شدن روح و روان كودكان مي‌شود.

وي گفت: اگر پدر خانواده مرتكب جرمي شده است نبايد جامعه ديگر افراد آن خانواده را كه آسيب پذيرتراند با بي‌مهري مجازات كند.

وي خواستار فرهنگ‌سازي در اين زمينه شد و گفت: افراد جامعه بايد به خانواده زندانيان به ديد ترحم يا نفرت ننگرند چون خود اين مساله پيامدهاي ناگواري را در جامعه به دنبال دارد.

براساس آمار موجود حدود يك هزار نفر با جرايم مختلف در زندانهاي ايلام بسر مي‌برند

نظرات ارسال نظر
عمر سایت: 15سال و 13ماه و -9روز