سومین جلسه توجیهی کاربران اینترنتی انتخابات برگزار گردید

سومين جلسه توجيهي 210 نفر از كاربران اينترنتي براي روز برگزاري انتخابات درمحل سالن جلسات فرمانداري ايلام با آموزش عملي وبا هدف آشنايي هر چه بيشتر با نحوه ثبت كد ملي جهت شركت در مانور 12/12/86 تشكيل گرديد .

مقدمات لازم براي رايانه اي برگزار كردن انتخابات 24 اسفند مهيا شده است .لازم بذكر است كه تعداد134 كامپيوتر ومتعلقات آن جهت رايانه اي برگزار كردن انتخابات در حوزه شهرستان ايلام فراهم گرديده است .

نظرات ارسال نظر
عمر سایت: 15سال و 12ماه و -1روز