عزتی خطاب به سرپرست وزارت کشور :به هیچ وجه استاندار غیر بومی برای ایلام را نمی پذیریم.

علی عزتی نماینده حوزه جنوبی استان ایلام در جلسه ای با هاشمی سرپرست وزارت کشور تعیین استانداری غیر بومی برای استان ایلام را اشتباهی غیر قابل بخشش دانست و به سرپرست وزارت کشور اعلام داشت باید خواسته ی مردم استان ایلام را هم در نظر گیرد. این نماینده مجلس هشتم افزود تعیین استانداری غیر بومی برای ایلام توهین به نخبگان و بزرگان این استان است. عزتی گفت در حالی که استان ایلام در فقر و محرومیت به سر می برد و مردم مظوم این استان از بیکاری و تورم رنج می برند آوردن فردی جدید آن هم از استانی دیگر به عنوان استاندار را تصمیمی به ضرر مردم استان قلمداد کرد و افزود استاندار جدید تا با استان ایلام آشنا شود مشکلات مردم چند برابر خواهند شد. عزتی در پایان به هاشمی اعلام کرد عواقب این تصمیم بر عهده ی این وزارت خانه می باشد.

نظرات ارسال نظر
عمر سایت: 15سال و 15ماه و 12روز