کاهش سهم آب از سد کرخه کشاورزان دهلران را بابحران مواجه کرد

كاهش سهم آب از سد كرخه به اراضي آبي جنوب استان ايلام كشاورزان دهلران را با بحران جدي مواجه كرده است.

يكي از كشاورزان دهلراني گفت: با شروع فصل گرما كه مزارع اين منطقه به آب بيشتري نياز دارد، اخيرا سهميه آب مزارع دهلران توسط مسوولان سد كرخه به شدت كاهش يافته است.

"محمد احمدي" افزود: ادامه اين روند سبب از بين رفتن محصولات كشاورزي و صيفي دشتهاي عباس ، فكه ، موسيان و عين خوش در اين شهرستان مي‌شود.

وي ادامه داد: با كاهش آب از سد كرخه به اراضي كشاورزي منطقه دهلران علاوه براين امكان كشت تابستانه براي كشاورزان اين منطقه غيرممكن مي‌شود.

وي اضافه كرد: با توجه به اينكه درآمد و معيشت كشاورزان تنها از طريق زراعت تامين مي‌شود، اين موضوع مشكلات فراواني را براي آنان به وجود آورده است.

يكي ديگر از كشاورزان دهلراني نيز گفت: آب مهمترين ابزار توليد محصولات زراعي بوده كه اين ابزار از دست كشاورزان منطقه دهلران خارج شده است.

"صادق ميرزايي" افزود: در كنار مزراع دهلران سد بزرگ كرخه قرار داشته و ما از اين امكان بي‌بهره هستيم.

وي اضافه كرد: داراي ‪ ۲۰‬هكتار زمين آبي بوده كه به سبب كمبود آب غير قابل زراعت و كشت شده است.

وي ادامه داد: مسوولان ايلام نبايد از حق سهميه آب منطقه دهلران بگذرندو كشاورزان را دچار مشكل كنند.

معاون برنامه‌ريزي و عمراني فرمانداري دهلران نيز ضمن تاييد كاهش سهم برداشت آب ايلام از سد كرخه گفت: سهم برداشت آب اين استان از سد مخزني كرخه از ‪ ۱۲‬متر مكعب در ثانيه به دو متر مكعب كاهش يافته است.

"ولي‌الله حياتي" ادامه داد: اين تصميم از سوي مسوولان سازمان آب و برق استان خوزستان و دست اندركاران سدكرخه اتخاذ شده است.

وي افزود: اين مقدار آب از سد كرخه و از طريق تونل دشت عباس به اراضي منطقه دهلران هدايت مي‌شود.

وي گفت: هم‌اكنون يك هزارو ‪ ۵۰۰‬هكتار از زمين‌هاي مستعد كشاورزي دراين منطقه زيركشت محصولات قرار گرفته است و اين درحالي است كه آب تخصيصي به اين منطقه تنها جوابگوي نياز ‪ ۷۵۰‬هكتار است.

حياتي افزود: علاوه براين حدود ‪ ۱۲‬هزار هكتار نيز براي كشت تابستانه ذرت، كنجد و صيفي‌جات در اين منطقه آماده شده است.

شهرستان ‪ ۶۵‬هزار نفري دهلران با بيش از ‪ ۱۰۰‬هزار هكتار زمين كشاورزي يكي از قطبهاي كشاورزي استان ايلام محسوب مي‌شود.

نظرات ارسال نظر
عمر سایت: 16سال و 15ماه و -15روز