نامه وارده: وضعیت صنعت و معدن در اریبهشت ماه سال ۸۷

بر اساس نامه وارده از روابط عمومی سازمان صنایع و معادن استان ایلام، وضعیت صنعت و معدن استان در اردیبهشت ماه سال جاری به صورت زیر ترسیم شده است:

طي ارديبهشت ماه سال جاري تعداد 40 فقره جواز تأسيس با سرمايه گذاري مورد نياز 784224 ميليون ريال و اشتغالزايي اسمي 1484 نفر صادر شده است. در طي همين مدت تعداد 14 طرح صنعتي موفق به دريافت پروانه بهره برداري شده اند كه سرمايه گذاري اسمي آنها بالغ بر 41925 ميليون ريال و اشتغالزايي  163 نفر بوده است.
خاطر نشان مي گردد طرح هاي به بهره برداري رسيده در گروه صنايع كاني غير فلزي، مصنوعات چوب و محصولات چوبي، ساخت محصولات از مواد شيميايي. محصولات لاستيك و پلاستيك  و محصولات فلزي قرار دارند.
همچنين در زمان ياد شده تعداد 3 فقره پروانه اكتشاف مواد معدني صادر و 372630 تن مواد شامل گچ، سيمان، بيتومين، لاشه و مالون، آهك و....  از معادن استان استخراج شده است.

نظرات ارسال نظر
عمر سایت: 17سال و 18ماه و -14روز