جوابیه معاونت اجتماعی فا.ا.ایلام به روزنامه پاسخ قدس

در پي درج خبر «استان ايلام جايگاه اصلي خود را مي يابد» به نقل از سرپرست وزارت كشور و حاشيه هاي مراسم توديع و معارفه استاندار ايلام، معاونت اجتماعي فا.ا.ايلام جوابيه اي را به روزنامه ارسال كرده كه متن آن و پاسخ سرپرستي روزنامه قدس در ايلام براي اطلاع خوانندگان محترم چاپ مي شود.

جوابيه معاونت اجتماعي فا.ا.ايلام
با احترام در پاسخ به درج مطالبي تحت عنوان حاشيه و انتقاد از راهنمايي و رانندگي فرماندهي انتظامي استان ايلام در صفحه 2 شماره 5896 روز پنج شنبه مورخ 87.4.27 به آگاهي مي رساند.
در اجراي طرح امنيت و ترافيك محل برگزاري جلسه توديع و معارفه در استانداري با برنامه ريزي از ساعتها قبل از برگزاري مأموران انتظامي و پليس راهنمايي و رانندگي در محل حضور داشته و با ايجاد موانع و استفاده از تجهيزات نسبت به هدايت و راهنمايي مراجعان اقدام نموده اند، كه متأسفانه در بين شركت كنندگان در جلسه بعضي از رانندگان مديران شركت كننده در جلسه بدون توجه به تذكرات و توصيه هاي پليس اقدام به پارك خودرو در محل و محدوده تحت كنترل نمودند و خودروها را بدون سرنشين در محل رها كردند، كه در اين ميان پليس راهنمايي و رانندگي به منظور ايجاد نظم و روان ساختن ترافيك به حكم وظيفه نسبت به جا به جايي خودروهاي مورد نظر اقدام نموده است كه متأسفانه سرپرست محترم روزنامه قدس در استان به جاي احترام به مقررات و همكاري با پليس در ايجاد نظم و امنيت اقدام به درج مطلبي خلاف واقع نموده است كه بدين وسيله تكذيب مي گردد، لازم به توضيح است چگونگي موضوع با حضور سرپرست محترم روزنامه قدس در استان ايلام و مأموران راهنمايي و رانندگي مستقر در محل جلوي استانداري رو دررو و بررسي گرديد.

پاسخ دفتر سرپرستي روزنامه قدس
درخصوص جوابيه فرماندهي محترم نيروي انتظامي استان ايلام در پاسخ به مطلب مندرج در روزنامه قدس به اطلاع مي رساند مطالب درج شده صرفاً در راستاي اطلاع رساني و ارائه حاشيه هاي جالب براي خوانندگان بوده است و نه نقد و انتقاد كه جايگاه نقد، نه اين باشد كه در جوابيه نيروي انتظامي استان آمده است و خود مجالي ديگر مي طلبد كه بايد با تحقيق همراه بوده و در پايان نيز راهكاري ارائه گردد و اصل مطلب خبر بوده كه در ذيل آن حاشيه هايي نيز از اين جلسه ذكر شده كه فقط مربوط به راهنمايي و رانندگي نيروي انتظامي استان نبوده است.
از سوي ديگر همه مدعوين، مديران، اصحاب مطبوعات و رسانه ها و مردم عادي تأييد مي كنند كه حضور مأموران محترم راهنمايي و رانندگي در محل ياد شده كمرنگ بوده و در ضمن هيچ گونه تذكر و اخطاري مبني بر عدم پارك خودروها (در صورت پارك با جرثقيل حمل مي شوند) توسط اين عزيزان صورت نگرفته است. گفتني است هيچكس منكر زحمات بي شائبه عزيزان نيروي انتظامي و بخصوص راهنمايي و رانندگي در برقراري نظم و امنيت جامعه نبوده و نخواهد بود.

نظرات ارسال نظر
عمر سایت: 15سال و 17ماه و 5روز