خط و نشان استاندار برکنار شده برای انتخابات ریاست جمهوری

سایت نزدیک به دولت نوشت: استاندار برکنار شده ايلام با حضور در ميان اعضاء قبيله خود سخنان تندي عليه رئيس جمهور بيان کرده و با ادعاي اينکه برکناري وي در اثر گزارش هاي غلط بوده است، براي انتخابات سال آينده رياست جمهوري خط و نشان کشيده است.

http://www.rajanews.com/News/?31239

نظرات ارسال نظر
عمر سایت: 16سال و 16ماه و -7روز