بارش اولین باران تابستانی در ایلام

از حوالی ساعت 5 صبح روز یکشنبه 29 شهریور بارش باران در ایلام شروع شده است.لازم به ذکر است استان ایلام در چند سال گذشته با مشکل خشکسالی و کم آبی دست به گریبان بوده است.
نظرات ارسال نظر
عمر سایت: 14سال و 18ماه و 10روز