ندای توفنده مرگ بر اسراییل مردم ایلام در فضا پیچیده شد

هيچ نشانه‌اي از تعطيلي جمعه در خيابانهاي ايلام هويدا نيست، سكون و سكوت چنين روزي جاي خود را به حركت و پويايي مردمي مي‌دهد كه آرمان اصلي آنان حمايت از فلسطين و نابودي اسراييل و صهيونيست است.

امسال جمعه پاياني رمضان در ايلام رنگ و بويي ديگر داشت، حال و هوايي پر نشاط و متمايز از سالهاي گذشته، جمعيت وفادار به نظام و آرمانهاي انقلاب با درك شرايط حساس امروزي سيل گونه در خيابانهاي شهر به راه افتاد و خروشان تومار و موجوديت كذايي رژيمي غاصب را درهم پيچيد.

جمعيت سيل بود و توفان، نداي دلنشين مرگ بر اسراييل در جاي جاي ايلام به فضا برخاست و اين تنها گوشه‌اي از ترنم سمفوني موسيقي خوش آواي ملتي پرآوازه و ظلم ستيز به نام ايران است كه هزاران كيلومتر آن سوتر صهيونيستها را به لرزه در مي‌آورد.

امروز جمعه پايان ماه مبارك رمضان كه يادگار امام خميني (ره) آن رهبر محبوب ملت و پير سفر كرده است، ايلام سرشار از يكدلي، وحدت و شكوه مردماني بود كه يكي از بي‌سابقه‌ترين راهپيماييها را رقم زدند.

راهپيمايي امسال روز قدس با حضور گسترده و وصف ناشدني مردم روزه دار ايلام از چهار راه رسالت آغاز و تا مسجد جامع محل برگزاري آيين نماز جمعه ادامه داشت.

جمعيت راهپيما يان چنان عظيم بود كه پياده روهاي محل عبور را نيز در بر گرفت و زن و مرد و پير و جوان با حركت منسجم خود و سر دادن شعارهايي نظير خوني كه در رگ ماست هديه به رهبر ماست، ملت بيدار است از صهيونيست بيزار است، مرگ بر آمريكا و اسراييل پشتيباني خود را از ملت ستم ديده فلسطين اعلام كردند.

به گزارش ايرنا، در پايان اين راهپيمايي كه صحنه‌اي به ياد ماندني از اتحاد ملي و مردمي بود قطعنامه‌اي در پشتيباني از ملت ستم ديده فلسطين و محكوميت جنايتهاي صهيونيستها و استكبار جهاني خوانده شد.

راهپيمايان ايلامي همچنين در پايان اين آيين با تشكيل صفوف به هم فشرده و متحد در محل مسجد جامع و خيابانهاي پيرامون آن نماز جمعه را برپا كردند.

نظرات ارسال نظر
عمر سایت: 14سال و 18ماه و 14روز