جلوگیری از صادرات محصولات کشاورزی به عراق در مرز مهران

فرماندار مهران گفت: مرزبانان عراقی طی هفته های اخیر از صادرات محصولات کشاورزی از مرز مهران به کشور عراق جلوگیری کرده اند.

ولی الله حیاتی در گفتگو با خبرنگار مهر در ایلام اظهار داشت: مرزبانان عراقی از هر گونه صادرات محصولات کشاورزی اعم از میوه و تره و بار در مرز مهران به کشور عراق جلوگیری می کنند.

وی بیان داشت: توجیه مرز بانان عراقی برای جلوگیری از صادرات میوه و تر و بار، افزایش تولیدات محصولات کشاورزی کشور عراق و بی نیاز بودن است.

این مسئول با اشاره به اینکه بر اساس قانون و استقبال تجار عراقی از صادرات میوه در این مرز، باید صادرات میوه و تره و بار انجام شود، خاطرنشان کرد: رایزنیها برای از سرگیری مجدد صادرات میوه و تر و بار از مرز مهران به کشور عراق در حال انجام است.

این مسئول یادآور شد: به تازگی نیز مجوز اولیه واردات کالا از مرز مهران نیز اخذ شده است.

استان ایلام دارای 420 کیلومتر مرز مشترک با کشور عراق است.

نظرات ارسال نظر
عمر سایت: 14سال و 16ماه و -14روز