دبیر انجمن اسلامی دانشگاه علوم‌پزشکی ایلام:صدای انقلاب اسلامی در دهه‌ چهارم آن، باید در تمام دنیا بپیچد

دبير انجمن اسلامي دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي ايلام گفت: تشكل‌هاي دانشجويي نبايد به سمت احزاب و وابستگي به آنها، سوق پيدا كنند، چون اصلا ديدگاه جامعه نسبت به دانشجو ديدگاهي است كه دانشجو را مستقل از وابستگي مي‌شناسد.

"اسد ايماني"، در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، گفت: دانشجو و جامعه هر دو از هم تاثير مي‌پذيرند و بايد در يك فضاي تعاملي مثبت، وزنه‌ فكري و علمي جامعه به دوش دانشجو و وزنه اجرايي و جمعي به عهده جامعه باشد.

وي با اعتقاد به اين كه دوره تثبيت انقلاب اسلامي را گذرانده‌ايم و اينك بايد حرف‌هايي براي گفتن داشته باشيم، گفت: دهه‌ چهارم انقلاب، دهه صداي انقلاب اسلامي است و صداي انقلاب بايد در تمام دنيا بپيچد، تشكل‌هاي دانشجويي بايد يك رويكرد جهان‌گرايي داشته باشند.

ايماني در مورد مطالبات جامعه نسبت به گروه نخبگان و برعكس، گفت: آنها از دانشجو و نخبگان انتظار طرح ايده دارند و انتظار دارند در خط و مشي‌هاي سياسي، اين قشر جلوتر از جامعه باشند و از احزاب و گروه‌هاي سياسي مستقل باشند و وابستگي نداشته باشند. دانشجويان نيز انتظار دارند جامعه توجه‌اش را نسبت به او ويژه كند و پس از واكاوي فعاليت‌هاي دانشجويي، گروه خوب‌تر و فعال‌تر را شناسايي و از آن حمايت معنوي كند.

دبير انجمن اسلامي دانشگاه علوم پزشكي ايلام، آسيب‌هاي رايج در محيط دانشگاه را يادآور شد و خاطرنشان كرد: با ورود به دانشگاه، برخي دانشجويان به‌دليل اينكه ديدگاه‌شان نسبت به ارزش‌ها خام است،‌ ممكن است زود خود را ببازند. ديگر اين كه، ممكن است دانشجويان فعاليت‌هاي خود را تنها روي رشته‌ تحصيلي‌شان متمركز كنند كه اين هم يك خطر جدي محسوب مي‌شود.

ايماني در مورد ميزان علاقه‌مندي دانشجويان امروز به فعاليت‌هاي سياسي، گفت: متاسفانه دانشجويان سياست‌گريز شده‌اند، اين در حالي است كه آنها بايد بينش سياسي صحيح پيدا كنند و هدف ما اين است كه دانشجويان بينش سياسي درستي پيدا كنند.

وي ادامه داد:‌ دانشگاه به هيچ‌وجه دچار ركود سياسي و فرهنگي نشده است و مساله‌اي نيست كه دانشجويان و تشكل‌ها در مورد آن نظر و بيانيه ندهند.

نظرات ارسال نظر
عمر سایت: 14سال و 18ماه و 6روز