جلسه توجیهی مدیرکل فنی و حرفه ای استان با روسای مراکز

تولید مدرک بدون مهارت وکاربرد در بازار کار بی فایده است مدیرکل آموزش فنی وحرفه ای در جلسه توجیهی معاونین و روسای مراکز آموزش فنی وحرفه ای استان ایلام با بیان این مطلب اعلام کرد، باید مدارک دانشگاهی و مهارتهای فنی وحرفه ای مکمل یکدیگر باشندتا براساس نیاز بازار کار ،اشتغال ایجاد کند. حمیدرضا خانپور اعلام داشت، یکی از مشکلات جوانان استان ایلام وجود فارغ التحصیلان دانشگاهی بیکار است که بیش از 60% آنان را زنان تشکیل می دهند. خانپور در ادامه به آموزش مهارتهای کسب و کار،کارآفرینی وکارورزی بیش از 3000 نفر از فارغ التحصیلان دانشگاهی بیکار استان براساس مصوبه سفر دوم هیئت دولت به استان ایلام در نیمه اول سال 1387 اشاره و خواستار توجه مسئولین استان به ایجاد رشته های آموزشی دانشگاهی و علمی کاربردی مورد نیاز بازار کار و تقاضای استان شد. حمیدرضا خانپور اعلام کرد باید به جوانان عزیز استان در کنار مهارت آموزی و آموزش اخلاق کار ،انضباط کار و فرهنگ کار شایسته را آاموزش بدهیم تا بتوانیم خروجی مفیدی برای ایجاد اشتغال در استان داشته باشیم

نظرات ارسال نظر
عمر سایت: 16سال و 16ماه و 2روز