انتخاب اداره کل آموزش فنی وحرفه ای استان ایلام بعنوان دستگاه برتر

اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان ایلام به عنوان دستگاه برتر طرح غنی سازی اوقات فراغت جوانان و نوجوانان سال 1387 انتخاب شد . به گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان ایلام در حاشیه نخستین جلسه طرح اوقات فراغت جوانان و نوجوانان سال 1388 استان ایلام ، از پنج دستگاه برتر در طرح غنی سازی اوقات فراغت جوانان و نوجوانان استان تقدیر بعمل آمد . در این مراسم از اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان ایلام به عنوان دستگاه برتر طرح مذکور با اهداء لوح سپاس استاندار تقدیر گردید . لازم به ذکر است در سال گذشته 1814 نفر در رشته های مختلف مراکز استان مهارته های فنی و حرفه ای را در قالب طرح اوقات فراغت گذرانده اند .
نظرات ارسال نظر
عمر سایت: 17سال و 17ماه و 11روز