مایه حیات را قدر بدانیم؛ ایلام زیر چتر مخرب خشکسالی

غلامرضا محمدمرادي

بر اساس اعلام رئيس مرکز ملي خشکسالي، امسال چتر مخرب خشکسالي بر 5 استان کشور(خوزستان، فارس، بوشهر، ايلام و


کهکيلويه و بوير احمد) سايه افکنده و بيشترين آسيب متوجه استان محروم ايلام شده است.
با توجه به نزديکي فصل تابستان مردم ايلام براي تأمين آب شرب با مشکل مواجهند.
از آقايي که يک دبه سنگين آب را بر دوش گرفته، درباره مشکلات آب شرب شهر مي پرسيم که مي گويد: در بسياري از محلات شهر آب هست، ولي در منطقه ما فقط شبها و آن هم به مدت يکي دو ساعت آب جريان دارد.
مسعود حسيني ادامه مي دهد: گناه ما چيست که بايد اين گونه در به در دنبال آب بگرديم و اذيت شويم؟
خانمي که خود را فرشته عزيزي معرفي مي کند چنين مي گويد: حدود 4 ماه است که به علت آلوده بودن آب، از آب لوله کشي استفاده نمي کنيم و آب معدني مي خريم که هزينه هاي زيادي را بر ما تحميل کرده است.
وي ادامه مي دهد: آب مايه حيات است، ولي بعضي از مردم چندان با اين جمله آشنا نيستند و آن را درست مصرف نمي کنند و براي شستشوهاي غير ضروري تا مي توانند اسراف مي کنند.
يکي از فرهنگيان ايلامي چنين مي گويد: از همين الان جيره بندي آب در بعضي از مناطق شروع شده و اين در حالي است که بسياري از محلات سطح شهر بدون کوچکترين مشکل از اين مايه حيات به وفور استفاده مي کنند.
مصطفي جعفري در اين باره مي گويد: واقعاً آب شرب شهر ايلام قابل شرب نيست، بقيه استانها از آب تصفيه شده مناسب استفاده مي کنند، ولي آب شرب تصفيه شده شهر ما معلوم نيست از کجا تأمين و چگونه تصفيه مي شود.
وي ادامه مي دهد: خيلي ناراحت کننده است که پول آب را پرداخت کني، ولي از آن بهره نبري و فقط از آب معدني يا آب چشمه هاي حوالي شهر استفاده کني.
يکي از اهالي روستاي آواره از توابع بخش چوار در اين باره به خبرنگار ما مي گويد: به دليل کاهش نزولات آسماني چشمه هاي منتهي به منبع آب اين روستا کاملاً خشکيده و مردم روستا با هزاران مشکل و گرفتاري، آب مورد نياز خود را با طي مسافت طولاني تأمين مي نمايند.
عيسي نظري با بيان اينکه سال گذشته مشکل آب شرب مورد نياز روستا با همت آب و فاضلاب روستايي از طريق تانکرهاي سيار، مرتفع گرديد، گفت: اميد است که اين مشکل با توجه جدي مسؤولان براي هميشه رفع شود.
مديرعامل شرکت آب و فاضلاب شهري استان ايلام در اين باره در گفتگو با خبرنگار ما با بيان اينکه ميزان بارندگي در سال آبي 87 - 86 حدود 220 ميلي متر و در سال 88 - 87 حدود 295 ميلي متر بوده است، مي گويد: با توجه به حادث شدن دومين سال خشکسالي در استان، اثرات خشکسالي امسال، به دليل افت شديد منابع آبهاي سطحي و زيرزميني، خيلي شديدتر بوده به طوري که در صورت عدم صرفه جويي مناسب، بيشتر منابع موجود از مدار استفاده، خارج خواهند شد.
مهندس ذوالفقار مهدي زاده با اشاره به اينکه به دليل کاهش حجم درياچه سد ايلام و کاهش روان آبها در دو ساله اخير، بارندگي هاي امسال تأثير چنداني بر افزايش حجم درياچه سد ايلام نداشته است، مي افزايد: ميزان آب موجود قابل استفاده سد ايلام، حدود 13/5 ميليون مترمکعب بوده که در صورت رعايت الگوي مصرف توسط شهروندان ايلامي، براي مدت 8 ماه کفايت مي کند.
وي اظهار مي دارد: به دليل افت شديد ارتفاع درياچه و پايين رفتن سطح آب از تراز درياچه فوقاني و برداشت آب از دريچه تحتاني، آب شرب شهر ايلام به مدت 30 روز با طعم و بو مواجه شد، ولي با فعاليتهاي انجام گرفته از جمله برداشت آب از سطح درياچه با استفاده از بارج شناور، برداشت آب از زه آب پايين دست، اجراي سامانه هوادهي موقت در تصفيه خانه آب و... آب خام تصفيه شده، بدون هرگونه طعم و بو گرديد.
مديرعامل شرکت آب و فاضلاب شهري استان ايلام با بيان اينکه متولي کنترل بهداشت آب شرب، معاونت بهداشتي دانشگاه علوم پزشکي است و در دي ماه سال گذشته طي اطلاعيه اي رسمي، بهداشتي بودن آب شرب ايلام را اعلام نموده است، بيان مي دارد: در حال حاضر برنامه اي براي جيره بندي آب در شهر ايلام وجود ندارد(اين شرايط تا زماني است که همشهريان در مصرف آب صرفه جويي نمايند) و در صورت بالا رفتن مصرف، با هدف توزيع عادلانه آب موجود، ناچار خواهيم بود آب را جيره بندي کنيم.
مهندس ذوالفقار مهدي زاده با اشاره به اينکه مصرف استاندارد تعريف شده در صنعت آب شرب کشور 150 ليتر در شبانه روز است، مي گويد: متأسفانه در عمده شهرهاي استان، سرانه مصرف آب بيش از 300 ليتر در شبانه روز براي هر نفر و در خود شهر ايلام اين مقدار بيش از 360 ليتر گزارش شده که بسيار زياد است و بايد اصلاح شود.
وي مي افزايد: بر اساس دستورات اکيد دين مبين اسلام و تأکيد مقام معظم رهبري مبني بر اصلاح الگوي مصرف، اگر مردم استان نسبت به کاهش مصرف آب مصرفي به ميزان 40 درصد همکاري نمايند، نه تنها در هيچ کدام از شهرهاي استان مشکلي نخواهيم داشت، بلکه تا 5 سال آينده نيز به ايجاد منابع جديد نيازي نخواهد بود.
مديرعامل شرکت آب و فاضلاب شهري استان ايلام با بيان اينکه آب شرب شهر ايلام از سه منبع: سد ايلام( 55 درصد)، چشمه گل گل( 35 درصد) و چاههاي موجود( 10 درصد) تأمين مي شود، خاطرنشان مي کند: در حال حاضر آب موجود در سد ايلام براي 8 ماه آينده ذخيره دارد و چشمه گل گل نيز به رغم افت شديد آب دهي، نسبت به سالهاي گذشته فعلاً با ظرفيت قبلي در مدار بوده و اميد است که بتواند با همين ظرفيت موجود، آب مورد نياز را تأمين نمايد.
وي با بيان اينکه بر اساس بررسيهاي به عمل آمده در سطح شهرهاي استان، تعداد انشعابهاي غير مجاز و پشت کنتوري بسيار زياد بوده و در شهر ايلام بيش از 25 درصد انشعابها، غيرمجاز و پشت کنتوري هستند، اظهار مي دارد: در اين راستا و بر اساس قانون توزيع عادلانه آب، جريمه هاي سنگيني منظور شده که در صورت مساعدت مراجع قضايي، با متخلفان به شدت برخورد خواهد شد.
مديرعامل شرکت آب و فاضلاب روستايي استان ايلام نيز با بيان اينکه يکي از چالشها و مشکلات بزرگ و فراروي شرکت آب و فاضلاب روستايي، رعايت نکردن الگوي مصرف توسط روستاييان و اسراف بيش از حد است، اظهار مي دارد: در روستاها، متأسفانه پايين بودن قيمت آب، نبود طرح هادي، پراکندگي روستاها و عدم باور فرهنگي مردم به اين مقوله که منابع آب محدودند ، موجب شده که بر مصرف بي رويه اين مايه حياتي اصرار ورزند.
مديرعامل شرکت آب و فاضلاب روستايي استان ايلام با اشاره به نامگذاري امسال از سوي مقام معظم رهبري به نام سال اصلاح الگوي مصرف، تصريح مي کند: شرکت آبفار ايلام با جديت تلاش خواهد کرد که با تشکيل ستاد اصلاح الگوي مصرف در استان و توزيع عادلانه اين مايه حياتي از پيامدهاي خشکسالي بکاهد.
مهندس بيرنوندي خاطرنشان مي کند: امسال وضعيت منابع آب استان نسبت به سال گذشته خيلي بدتر است، به طوري که ظرفيت توليد آب بيش از 40 درصد کاهش يافته است.وي افزود: سال گذشته با حفر بيش از 12 حلقه چاه، کف شکني 5 حلقه چاه ديگر و بازسازي قسمتي از شبکه توزيع، مشکل آب شرب بيش از 63 روستا مرتفع شده است.
مهندس بيرنوندي با بيان اينکه امسال در حوزه شمالي استان، بارش برف که مهمترين عامل تغذيه منابع زيرزميني و آهکي منطقه است، به صورت عمده وجود نداشته و اين مهم کاهش بيش از 40 درصدي منابع آبي را در پي داشته است، تصريح مي کند: غير از قسمتي از دو شهرستان دهلران و مهران، بارشهاي سال جاري، اصولاً تأثيري روي منابع آب روستاها نداشته است.
وي يادآور مي شود: براي روستاهاي بالاي 20 خانوار که از آب لوله کشي مناسب بهره مند نيستند، اين شرکت با تانکر آبرساني مي کند و براي حل اين معضل در بلندمدت، سعي خواهد شد که با مطالعات مناسب، مشکل اين روستاها براي هميشه مرتفع گردد.حال آنچه امري ضروري است، رعايت الگوي مصرف و استفاده بهينه از اين مايه حياتي است؛ به ياد داشته باشيم فصل گرما با مشکلات زيادي در راه است و بايد آب را بيش از پيش قدر بدانيم و با استفاده اصولي و عدم استفاده از آن براي مصارف غير ضروري از مشکلاتي که ممکن است براي خودمان به وجود آيد، جلوگيري نماييم و از آثار ناشي از خشکسالي هاي اخير بکاهيم.

نظرات ارسال نظر
  • هام ولاتیدر تاریخ ۲۰ خرداد ۱۳۸۸

    هام شاریه یل عه زیز بایه ت قه در ئاو خوارده نی ولاتمان خاستر بزانیم. ئیمه چه بتوایم چه نه توایم هایمنه خاک که م وارانی. بیلن خوه مان قه در خوه مان بگریم .ده س بگریمنه نوای ولخه رجی ئاوو تا ئوره ک تیوه نیمن نوای شفت شوور ول بگریمن. ده دنیا بوین.بمینینه خوه ش

    پاسخ به این نظر
عمر سایت: 17سال و 17ماه و 11روز