مطالبات فرهنگیان ایلام بزودی پرداخت می‌شود

رييس سازمان آموزش و پرورش استان ايلام گفت: ‪ ۸۰‬درصد مطالبات فرهنگيان اين استان در آينده نزديك پرداخت مي‌شود.

"كلانتر باراني" روز سه‌شنبه در جمع خبرنگاران رسانه‌هاي گروهي ايلام افزود: براساس رايزنيهاي انجام شده، وزير آموزش و پرورش با ‪ ۵۰‬ميليارد ريال براي پرداخت مطالبات معوقه فرهنگيان استان ايلام موافقت كرد.

وي ادامه داد: اين اعتبار ظرف آينده نزديك در اختيار سازمان آموزش و پرورش استان ايلام قرار مي‌گيرد.

او اظهار داشت: اين اعتبار براي تامين هزينه مناطق محروم، فعاليتهاي تابستاني و هزينه‌هاي امتحانات معوقه فرهنگيان استان ايلام پرداخت مي‌شود.

باراني يادآور شد: براي پرداخت كليه مطالبات فرهنگيان در اين سه بخش دستكم به ‪ ۲۰‬ميليارد ريال اعتبار ديگر نياز است.

‪ ۱۴‬هزار نفر در بخشهاي مختلف سازمان آموزش و پرورش استان ايلام فعاليت دارند.

نظرات ارسال نظر
عمر سایت: 14سال و 17ماه و 1روز