طرح گردشگری سفر کارت در ایلام اجرا شد

در استان ‌ايلام 3 دفتر به‌عنوان كارگزاران اصلي طرح گردشگري سفر كارت شناخته شده اند و تعداد 7 واحد اقامتي در طرح سفرکارت ملي سهيم هستند.
"علي قاسمپور"، معاون گردشگري سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري استان ايلام گفت:« هدف از اجراي اين طرح گسترش ايرانگردي، كمك به اقشار كم درآمد جامعه و استفاده از مراكز اقامتي در تمام فصول سال است.»
وي افزود:« از مهمترين مشكلات در سفر فصلي بودن آن است که ما بايد اين امر را به صورت همگاني و در طول سال مدنظر قرار دهيم و از تمام ظرفيتهاي موجود گردشگري کشوراستفاده کنيم که درصورت اجرايي شدن، از مهمترين مزيتها براي رونق گردشگري استان است.»
"زكيه کرمي" كارشناس مسئول سفرهاي همگاني استان ايلام نيز با اشاره به اهميت اين طرح گفت:« در هتلهاي طرف قرارداد سفرکارت دستگاه POS نصب شده است و بانک سپه به عنوان بانک عامل اين طرح،  صدور سفرکارت را بر عهده دارد و با تعامل با شرکت سرمايه گذاري ايرانگردي و جهانگردي و سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري نقش مهمي در اجرايي شدن اين طرح دارد.»
وي افزود:« سازمانها و ادارات هيچگونه محدوديتي براي عقد قرارداد و استفاده از مزاياي اين طرح ندارند. متقاضيان مي توانند با مراجعه به سايت SAFARCARD.IR اطلاعات کامل را در اين زمينه مشاهده كنند.»
 كرمي در ادامه گفت:« اصولا 4 دسته کارگزار اصلي در توسعه گردشگري هر منطقه مهم هستند که عبارتند از:
1- Suppliers به عنوان تامين کنندگان محصولات گردشگري )(کترينگ و...)
2- Tour operators يا توليد کنندگان محصولات گردشگري( پکيج و....)
3- Travel agents يا توزيع کنندگان محصولات گردشگري
4-Clients يا مشتريان محصولات گردشگري که در اين ميان باراصلي بر عهده آژانس است که دراين زمينه بايد با بازاريابي دقيق و اصولي رونق هر چه بيشتر سفر و گردشگري و اجرايي شدن سفر درتمامي فصول در استان وقرار گرفتن سفر در سبد خانواده ها را فراهم کنند. در اين خصوص در استان تعداد سه آژانس به‌عنوان كارگزاران اصلي دراين زمينه فعاليت دارند.»
وي در پايان اشاره كرد:« اجراي صحيح و کامل طرح سفرکارت ملي مي تواندزمينه ساز تحول در صنعت توريسم کشورمان باشد.»

نظرات ارسال نظر
عمر سایت: 16سال و 9ماه و 5روز