انتخاب مهندس مهرداد پورحاتم بعنوان عضو اصلی شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی کشور

بدنبال برگزاري انتخابات اعضا’ سازمان نظام مهندسي كشور آقاي مهندس مهرداد پور حاتم رئيس سازمان نظام مهندسي استان ايلام بعنوان عضو اصلي شوراي مركزي سازمان نظام مهندسي كشور انتخاب شدند.اين موفقيت بزرگ را كه براي اولين بار در تاريخ تشكيل سازمان نظام مهندسي استان ايلام بوقوع پيوسته به ايشان و كليه مهندسين زحمتكش استان و مردم غيور ايلام تبريك و تهنيت عرض مينمائيم .
نظرات ارسال نظر
عمر سایت: 16سال و 9ماه و 5روز