طنین غرب : حذف تاریخ در مهد تمدن - همراه با تصویر

 http://taningharb.ir/

   در كشورهاي جهان اول يا پيشرفته انتخاب مديران علي الخصوص روساي دانشگاهها بعنوان كاربران اصلي توسعه، براساس تست مديريتي و علم كاربردي در آن زمينه است و روساي دانشگاه براساس امتيازات علمي بر گزيده مي شوند نه براساس هم مسلكي در سياست،تا جايي كه تمامي سازمانها و مخصوصاً دانشگاهها از شدت اين اعمال و همسويي ها لطمات شديد ببينند دكتر خانيكي استاد دانشگاه علامه طباطبايي مي نويسند 100 سال پيش علي اكبر دهخدا انديشمند ايراني كه در سياست نيز نگاهي دورنگر و گامي استوار داشت مساله بنيادي ايران را در شماره دوم نشريه سروش چاپ استانبول (28 رمضان سال 1328 قمري) چنين توصيف كرده است: »ملت ايران اگر مملكت مي خواهد، اگر دين خود را محفوظ مي طلبد، اگر از اسارت امتناع دارد و اگر خود را مسئول و حق شناس نعماي وطن مي شمارد، بايد بيش از هر چيز به عالم و آدم ساختن بكوشد.«
    وي مي گويد: پس از 100 سال باز هم مي توان مساله دانشگاه را در ايران از همين زاويه مورد بازبيني قرار داد توسعه در هر وجه آن ـ سياسي يا اقتصادي يا فرهنگي ـ از توسعه علمي آغاز مي شود و توسعه علمي هم از دانشگاه فعال و پويا، پس بدون توسعه علمي كه محصول آن به گفته دهخدا معرفت و تربيت نوين است تحرك و توسعه به معناي وسيع آن آرزويي بيش نيست.
    دانشگاه ايلام در سالهاي اخير آهنگ رشد و توسعه را به آرامي طي مي كرد و نخبه گان انتظار داشتند كه با تغيير رياست دانشگاه شاهد تحولات بزرگ تر و علمي تري باشند اما متاسفانه اين تغيير سير معكوس داشته و ياس و نااميدي را در ميان جامعه علمي استان ايجاد نموده است.
    در هر سيستم مديريتي كلان، مخصوصاً دانشگاه كه مركز علمي و قلب تپنده يك ملت محسوب مي شود بايد توزيع نيروها در سطوح مختلف مديريتي براساس شاخص هاي مرتبط با آن پست لحاظ شود نه براساس ظواهر، اما گويا مديريت دانشگاه ايلام همچون  فاتحي كه به تقسيم غنايم جنگي پرداخته براي كسب محبوبيت و ابقاي خود بعنوان امتياز پستهاي مديريتي و معاونتهاي دانشگاه را به وابستگان برخي مديران استان اهدا نموده و با تبعيض، كنار زدن و به حاشيه فرستادن مديران خبره تحصيلكرده، و متخصص فضاي امنيتي و غير علمي را بنا نهاده است.
    رياست دانشگاه ايلام در تبعيض شديد بين پرسنل كه حتي در دريافت حقوق و مزايا هم گرايش سياسي آنان  لحاظ شده پا را فراتر نهاده و با تبعيض بين رشته ها و بورسيه هاي دكتري اين معضل را به اوج رسانده و اقدام به حذف رشته ها و بورسيه ها به ميل خود نموده بطوري كه در يك نامه توهين آميز و واپس گرايانه به مدير كل دفتر مجلس  وزرات مي نويسد با عنايت به استعداد كشاورزي و دامپروري منطقه تاسيس اين رشته (تاريخ ) هم در اولويت قرار ندارد.
    نوع نگاه توهين آميز و واپس گرايانه كه استان را دهاتي مستعد دام و چرا معرفي نموده از چند منظر قابل نقد است؛ اول اينكه چرا دكتر قرباني كه مهمترين پست استان يعني رياست دانشگاه را به وي واگذار نموده اند زحمت مطالعه پيشينه تاريخي و قدمت تمدن شهري استان را كه مهد تمدن ايران باستان به شمار مي رود به خود نداده اند؟ آيا درحد مطالعه نديده اند؟ يا عادت به مطالعه ندارند؟در كدام نقطه دنيا دانشگاهها براساس نوع معيشت و منطقه جغرافيايي تاسيس شده اند و يا در كدام قانون چنين ماده اي گنجانده شده كه ما هم براي اطلاعات عمومي خود و مخاطبانمان آن را منتشر كنيم؟ حال اگر براساس ماده اكتشافي ايشان دانشگاهها تاسيس شوند پيشنهاد ايشان براي محل تاسيس رشته هاي تاريخ، جامعه شناسي، پزشكي، فلسفه و پرستاري در كشور عزيزمان ايران كدام  منطقه مي باشد.
    بگذريم از اينكه چه كساني از قرباني حمايت كرده و مي كنند اما شايعه حمايت برخي افراد اگر حقيقت داشته باشد موضوعي نابخشودني است حمايت اين افراد از مديري كه در يك عمل غير علمي و بدور از كارشناسي رشته هاي دانشگاهي را حذف مي كند  و با حذف هر رشته ده سال تلاش رو به جلو دلسوزان توسعه استان را به عقب مي برد براي افكار عمومي غير قابل قبول است در اين شرايط نابسامان كه بر دانشگاه ايلام حاكم است از تمامي مديران ارشد استان انتظار مي رود بي تفاوت از كنار اين مسئله نگذرند تاوان سكوت شما در اين مقطع زماني را فرزندان استان بايد بدهند مطمئن باشيد نه تنها اكنون بايد جوابگوي مردم استان باشيد بلكه بايستي در برابر نسلهاي بعدي اين ديار نيز پاسخگو باشيد.

متن نامه:

برادر گرامي جناب آقاي دكتر محمد جمشيدي
مديركل محترم دفتر امور مجلس وزارت
سلام عليكم
    با احترام، آرزوي قبولي طاعات و تبريك عيد سعيد فطر، عطف به نامه شماره 52/8155 مورخ 85/7/22 آن مقام محترم مبني بر اعطاي بورس به آقاي محمد طاهري مقدم دانشجوي دكتراي تاريخ به استحضار مي رساند از آنجا كه در اين دانشگاه رشته تاريخ داير نيست و با عنايت به استعداد كشاورزي و دامپروري منطقه تاسيس اين رشته هم در اولويت قرار ندارد و هم اكنون نيز براي تدارك تعداد واحد موظف براي يك عضو هيات علمي دكتر شاغل به تدريس، دچار مشكل هستيم و با دادن مسئوليت اجرايي به نامبرده براي جبران كاهش واحد سعي در حل مشكل داريم لذا به تخصص آقاي محمد طاهري مقدم نيازي نداشته و از بورس نمودن نامبرده معذوريم.
با آرزوي توفيق الهي
دكتر عباس قرباني
سرپرست دانشگاه


نظرات ارسال نظر
عمر سایت: 14سال و 16ماه و -14روز